'Ado' - 'Andrej Ďuriga'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 2925 7350 8800 8675 8550 9850 10250 8900 9525 9075 9400