'Ado' - 'Andrej Ďuriga'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 3215 7638 8908 9015 8835 10030 10335 9815 10070 9316 9950 8484 8863