'Hrubo' - 'Hrubo'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 3 24 64 84 19
OS 1 12 22 21
Flash 3 7 6
RP 2 8 11 5 1
PP 1 24 52 18