'Hrubo' - 'Hrubo'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 0 0 0 8245 0 0 0 2200 10535 10049 10375 10525 9845 9895