'radino' - 'Radoslav Golian'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 3 44 251 431 93 3
OS 2 36 201 309 33
Flash 3 25 52 12
RP 1 3 14 25 4
PP 2 11 45 44 3