'radino' - 'Radoslav Golian'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 7 96 230 31 1
OS 5 81 188 17
Flash 8 16 3
RP 1 2 4 8 1
PP 3 18 10 1