'radino' - 'Radoslav Golian'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dnes
Body 0 715 0 0 305 0 0 0 2255 1645 7655 8365 8610 5630