'radino' - 'Radoslav Golian'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Dnes
Body 0 715 0 0 0 0 0 0 0 0 7650 8315 8365