'mkudela' - 'mkudela'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 1 12 33 58 19
OS 5 7
Flash 1
RP 1 1 11 22 37 9
PP 1 6 13 10