'mkudela' - 'mkudela'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dnes
Body 0 6968 0 805 0 0 0 2970 0 0 5235 6780