'yoghurt' - 'Milos Němý'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 1 5 24 37 74 91 30 1
OS 1 3 13 19 35 5
Flash 5 12 19 10
RP 1 6 5 7 19
PP 1 1 13 57 30 1