'Ja-Kub' - 'Jakub Fabric'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Dnes
Body 0 3848 7485 6095 6203 9750 9823 10325 10228