Chřiby

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 kmeto 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Flash) 7B (Flash) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Flash),  7B (Flash),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  8700
2 Oli 8A (Solo) 7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 8A (Solo),  7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  8200
3 Ja-Kub 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7C+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C/7C+ (Flash) 7B (Solo) 7B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 8A+ (Solo),  8A (Solo),  7C+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C/7C+ (Flash),  7B (Solo),  7B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  7775
4 Tidli 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A/7A+ (Solo) 7A/7A+ (Solo) 7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A/7A+ (Solo),  7A/7A+ (Solo),  7550
5 Ado 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Flash) 6C (Flash) 7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Flash),  6C (Flash),  7400
6 kmocho 7C (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7B (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo)   7C (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7B (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6900
7 aceman 7B+ (Solo) 7B (Solo) 7A+ (Solo) 7A (Flash) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C (Solo) 6C (Flash) 6C (Solo) 6B (Flash) 7B+ (Solo),  7B (Solo),  7A+ (Solo),  7A (Flash),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C (Solo),  6C (Flash),  6C (Solo),  6B (Flash),  6800
8 strasiak 7C+ (Solo) 7C+ (Solo) 7B+/7C (Solo) 7B+ (Solo) 7B (Flash) 7A+ (Flash) 7A (Flash) 7A (Solo)     7C+ (Solo),  7C+ (Solo),  7B+/7C (Solo),  7B+ (Solo),  7B (Flash),  7A+ (Flash),  7A (Flash),  7A (Solo),  6575
8 Frodo 7A+ (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+/7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Flash) 6C (Flash) 6C (Solo) 6C (Solo) 7A+ (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  7A (Solo),  6C+/7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Flash),  6C (Flash),  6C (Solo),  6C (Solo),  6575
10 Belayer 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (OS) 6A (Flash) 6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (OS),  6A (Flash),  4850
11 edo 7A (Solo) 7A (Solo) 6C+ (Solo) 6C (Flash) 6C (Solo) 6B+ (Solo) 6B (Flash)       7A (Solo),  7A (Solo),  6C+ (Solo),  6C (Flash),  6C (Solo),  6B+ (Solo),  6B (Flash),  4300
12 mada 6A+ (Flash) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 6A (Solo) 5C+ (Solo) 5C+ (Solo) 6A+ (Flash),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  6A (Solo),  5C+ (Solo),  5C+ (Solo),  4100
13 misko 8B+ (Solo) 7C+ (Flash) 7C+ (Solo) 7C/7C+ (Solo)             8B+ (Solo),  7C+ (Flash),  7C+ (Solo),  7C/7C+ (Solo),  3975
14 rasko 6B (Solo) 6B (Solo) 6B (Solo) 6A+ (Flash) 6A (Flash) 6A (Solo) 6A (Flash)       6B (Solo),  6B (Solo),  6B (Solo),  6A+ (Flash),  6A (Flash),  6A (Solo),  6A (Flash),  3150
15 Jakabo 8A+ (Solo) 8A (Solo) 7A+ (Solo)               8A+ (Solo),  8A (Solo),  7A+ (Solo),  2800
16 nuto 6B+ (Solo) 6B+ (Solo) 6A+ (Solo) 6A+ (Solo)             6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  6A+ (Solo),  6A+ (Solo),  2000
17 makac 8A (Solo) 7C+ (Solo)                 8A (Solo),  7C+ (Solo),  1950
18 LaPau 7A (Solo) 6B+ (Solo) 6B+ (Solo)               7A (Solo),  6B+ (Solo),  6B+ (Solo),  1800
19 kača_C 7A (Solo) 7A (Solo)                 7A (Solo),  7A (Solo),  1400
19 manet 6B (Solo) 6B (Solo) 6A (Solo)               6B (Solo),  6B (Solo),  6A (Solo),  1400
21 Fufu 5B (Solo) 5A (Solo) 5A (Solo) 4C (Solo) 4C (Solo) 4C (Solo) 4B (Solo)       5B (Solo),  5A (Solo),  5A (Solo),  4C (Solo),  4C (Solo),  4C (Solo),  4B (Solo),  1325
22 Majus 6B+ (Flash) 6A (Flash)                 6B+ (Flash),  6A (Flash),  950
23 jollyeljoker 6A+ (Solo) 6A+ (Flash)                 6A+ (Solo),  6A+ (Flash),  900
24 monke 7A+ (Solo)                   7A+ (Solo),  750
25 Slabyprst 7A (Solo)                   7A (Solo),  700