'Petkooo' - 'Peter Mnich'

Prelezy

. Cesta Obtiažnosť Štýl Oblasť Dátum Body  
1 Dingo 5 PP Kršlenica 21.05.2023 200
2 Hadie kože 6 PP Kršlenica 21.05.2023 300
3 Samálienka 5+ PP Kršlenica 21.05.2023 225
4 Monte 6+ PP Kršlenica 21.05.2023 350
5 Treba málo hnogať 6- OS Kršlenica 21.05.2023 250
6 Sokolík 5 PP Kršlenica 21.05.2023 200
7 Múr 5- OS Kalamárka 08.05.2023 175
8 Jakubova 4+ OS Kalamárka 08.05.2023 150
9 Martinova 4- OS Kalamárka 08.05.2023 50
10 Lukášova 4- OS Kalamárka 08.05.2023 50
11 Pretekárska (Búrková) 5 OS Kalamárka 08.05.2023 200
12 Bašuľa 6+ OS Kalamárka 07.05.2023 350
13 Jesienka 6- OS Kalamárka 07.05.2023 250
14 Hašúľova 6 OS Kalamárka 07.05.2023 300
15 Pred svadbou 5 OS Kalamárka 07.05.2023 200
16 Krúžok 5+ OS Kalamárka 07.05.2023 225
17 Múrik 5 OS Kalamárka 07.05.2023 200
18 Lezenička 5- PP Kamenné srdce 10.09.2022 175
19 Klubová 5 PP Kamenné srdce 10.09.2022 200
20 Kavka 4+ PP Kamenné srdce 10.09.2022 150
21 Bambulka 6 RP Medené Hámre 18.06.2022 300
22 Dies irae 6 RP Medené Hámre 04.06.2022 300
23 Didaktik 5 RP Medené Hámre 04.06.2022 200
24 Junácka vandrovka 5- RP Medené Hámre 04.06.2022 175
25 Neznáme kvarteto 7-/7 PP Medené Hámre 04.06.2022 475
 
Spolu 25 v 1 stránkach.