'Petkooo' - 'Peter Mnich'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 4 13 8 1
OS 3 5 4
Flash
RP 3 2
PP 1 5 2 1