'Petkooo' - 'Peter Mnich'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 5/2022 06/2022 7/2022 8/2022 9/2022 10/2022 11/2022 12/2022 1/2023 2/2023 3/2023 4/2023 Dnes
Body 0 1470 1470 1470 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995 3805