'Hríbik' - 'Michal'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 9 48 49 15
OS 3 30 2
Flash 7 2
RP 5 2
PP 1 9 45 15