'Hríbik' - 'Michal'

Prelezy podľa obtiažnosti

Počet ciest vylezených podľa obtiažnosti a štýlu.
Obtiažnosť 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Spolu 9 57 56 26
OS 3 36 2
Flash 9 3
RP 5 2
PP 1 10 51 26