'Hríbik' - 'Michal'

Trend

Počet bodov za 10 najhodnotnejších ciest za daný rok.
Rok 2016 2017 2018 Dnes
Body 0 10500 10450 10900