El Chorro

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Robo_L 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (OS) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (OS) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (OS),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (OS),  7c+ (PP),  9900
2 VABEC 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7b+/7c (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7b+/7c (PP),  9625
3 stygian 8a (PP) 8a (OS) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (OS) 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b (Flash) 8a (PP),  8a (OS),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (OS),  7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b (Flash),  9175
4 Dzano 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+/8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (RP) 7b+ (Flash) 7b+ (RP) 7b+ (RP) 7b (RP) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  7c+/8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (RP),  7b+ (Flash),  7b+ (RP),  7b+ (RP),  7b (RP),  7b (OS),  9075
5 kmocho 8a+ (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7c (PP) 7c (OS) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (RP) 7b (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7c (PP),  7c (OS),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (RP),  7b (OS),  9050
6 tomb 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 7c (RP)   8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  7c (RP),  8900
7 aceman 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b (Flash) 7b (PP) 7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b (Flash),  7b (PP),  8650
8 tiri 7c (OS) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (Flash) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7c (OS),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (Flash),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  8000
9 MartinK 7c (PP) 7b+ (OS) 7b (OS) 7b (OS) 7b (PP) 7b (OS) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7c (PP),  7b+ (OS),  7b (OS),  7b (OS),  7b (PP),  7b (OS),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7950
10 sivak 7b+ (PP) 7b (Flash) 7b (OS) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (PP) 7a (OS) 7a (OS) 7b+ (PP),  7b (Flash),  7b (OS),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (PP),  7a (OS),  7a (OS),  7550
11 lieko 7b (OS) 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7a (OS) 7b (OS),  7b (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7a (OS),  7500
12 edo 7b (Flash) 7b (OS) 7b (Flash) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (OS) 7b (Flash),  7b (OS),  7b (Flash),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (OS),  7450
13 svanty 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (Flash) 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (Flash),  6c+ (OS),  6c+ (Flash),  7125
14 masko 7c (PP) 7c (PP) 7b (Flash) 7b (Flash) 7b (OS) 7b (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash)   7c (PP),  7c (PP),  7b (Flash),  7b (Flash),  7b (OS),  7b (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  7100
15 sykoraa 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b (OS) 7a+ (OS) 7a (OS) 7a (OS) 6c (OS)   7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b (OS),  7a+ (OS),  7a (OS),  7a (OS),  6c (OS),  6950
16 koshpold 7a+ (Flash) 7a (RP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (OS) 7a (Flash) 6c+ (RP) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 6c (OS) 7a+ (Flash),  7a (RP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (OS),  7a (Flash),  6c+ (RP),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  6c (OS),  6800
17 Tomish 7b+ (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (OS) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6c (OS) 6c (OS) 6b (Flash) 7b+ (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (OS),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6c (OS),  6c (OS),  6b (Flash),  6700
18 Sofi 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a (Flash) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6b (Flash) 7b (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a (Flash),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6b (Flash),  6600
19 samoT 7c (PP) 7b (RP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (RP) 6c+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (PP) 6a+ (Flash) 7c (PP),  7b (RP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (RP),  6c+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (PP),  6a+ (Flash),  6400
20 tirak 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (OS) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (PP) 6b (Flash) 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 7a (PP),  6c+ (PP),  6c (OS),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (PP),  6b (Flash),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  5550
21 Rapunzel 7a (PP) 6c+/7a (PP) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (Flash) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS)   7a (PP),  6c+/7a (PP),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (Flash),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  5425
22 katana 6b+ (AF) 6b+ (RP) 6b (OS) 6b (RP) 6b (OS) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6b+ (AF),  6b+ (RP),  6b (OS),  6b (RP),  6b (OS),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  4950
23 Kac 7a+ (PP) 7a (Flash) 7a (Flash) 7a (OS) 7a (PP) 6c (OS) 6c (Flash)       7a+ (PP),  7a (Flash),  7a (Flash),  7a (OS),  7a (PP),  6c (OS),  6c (Flash),  4750
24 petom 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7a+ (Flash) 7a+ (Flash) 6c+ (OS)         7b+ (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7a+ (Flash),  7a+ (Flash),  6c+ (OS),  4600
25 rici 8a (PP) 8a (PP) 7b+ (OS) 7b (Flash) 7b (Flash)           8a (PP),  8a (PP),  7b+ (OS),  7b (Flash),  7b (Flash),  4450
26 drpdrpdrp 6a+/6b (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 6a (OS) 5c (OS) 6a+/6b (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  6a (OS),  5c (OS),  4025
27 katka 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP)             8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  3850
28 Kitty 6c (PP) 6c (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6a (OS) 5c (Flash)       6c (PP),  6c (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6a (OS),  5c (Flash),  3550
29 DuroM 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash)           7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  3500
30 Zavaky 7c (PP) 7a+ (Flash) 7a+ (PP) 6c (OS)             7c (PP),  7a+ (Flash),  7a+ (PP),  6c (OS),  3000
31 mattheu 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (PP) 6a+ (Flash) 6a (Flash) 6a (OS)         6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (PP),  6a+ (Flash),  6a (Flash),  6a (OS),  2850
32 Ja-Kub 6c (PP) 6b (Flash) 6b (PP) 6b (PP) 5c (OS) 5c (OS)         6c (PP),  6b (Flash),  6b (PP),  6b (PP),  5c (OS),  5c (OS),  2700
33 cervik 7b (PP) 7a (OS) 7a (OS)               7b (PP),  7a (OS),  7a (OS),  2200
34 skyd 6b (OS) 6a (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5c (OS)         6b (OS),  6a (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5c (OS),  2100
35 VABIEK 8a (PP) 7c+ (PP)                 8a (PP),  7c+ (PP),  1950
36 Kozmo 7a (PP) 6c+ (Flash) 6c (Flash)               7a (PP),  6c+ (Flash),  6c (Flash),  1950
37 KACIatko 7a+ (PP) 6c+ (PP)                 7a+ (PP),  6c+ (PP),  1400
38 stressik 8c (PP)                   8c (PP),  1200
39 Shaquais 8a (PP)                   8a (PP),  1000