Hrádok

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Peder M 9 (PP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 9 (PP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7050
2 Jonatan 9 (PP) 8/8+ (OS) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 9 (PP),  8/8+ (OS),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  6475
3 Edgar 9 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (RP) 9 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (RP),  6375
4 karabaster 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8- (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5300
5 mkudela 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 6 (RP)   8 (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  6 (RP),  4750
6 Tomas 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 5+ (RP) 7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  5+ (RP),  4600
7 Onndro 8 (OS) 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS)       8 (OS),  8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  4200
8 JRS 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 5+ (RP) 7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  5+ (RP),  4050
9 JankoS 7+ (AF) 7- (TR) 7- (TR) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7+ (AF),  7- (TR),  7- (TR),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3550
10 misko 8 (RP) 8- (Flash) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7- (TR) 6- (PP)         8 (RP),  8- (Flash),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7- (TR),  6- (PP),  3200
11 steelpeter 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS)         7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  3150
12 Bilmo 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3125
13 zmetok 7- (OS) 7- (TR) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (OS),  7- (TR),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3125
14 MartinK 9 (PP) 7b (OS) 8 (RP) 8- (OS)             9 (PP),  7b (OS),  8 (RP),  8- (OS),  3050
15 mroz 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS)       7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  2950
16 poloncok97 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS)         8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2850
17 Zden 8 (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (PP) 6 (OS) 6- (OS)         8 (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (PP),  6 (OS),  6- (OS),  2775
18 blxa 7+ (TR) 7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)   7+ (TR),  7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  2775
19 Ryzoto 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2775
20 Enigma 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 4+ (PP)     7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  4+ (PP),  2675
21 &rej 7- (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 7- (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  2675
22 Goro 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (Flash)             8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  2650
23 korman 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS)     7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2625
24 playde 7 (OS) 7 (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)     7 (OS),  7 (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  2625
25 tuharek 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2625
26 PatrikP 8 (PP) 8 (Flash) 7- (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5 (OS) 4 (OS)       8 (PP),  8 (Flash),  7- (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5 (OS),  4 (OS),  2575
27 vrana 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  6- (AF),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  2550
28 rici 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS)           7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2525
29 VABEC 8 (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8 (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2475
30 mator 8 (RP) 8 (PP) 7+ (OS) 7 (RP)             8 (RP),  8 (PP),  7+ (OS),  7 (RP),  2475
31 sivak 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash)           7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  2475
32 Wander 7- (TR) 6- (TR) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (TR),  6- (TR),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2425
33 -erik- 8 (PP) 8 (PP) 7 (RP) 7- (RP)             8 (PP),  8 (PP),  7 (RP),  7- (RP),  2350
34 janino 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)         7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2350
35 marslee 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6- (RP) 5 (RP) 4+ (RP)       7+ (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6- (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  2325
36 matoo 6 (OS) 6 (RP) 6 (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6 (RP),  6 (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  2325
37 adamk 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS)   7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  2275
38 adi 8 (OS) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS)             8 (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2175
39 kekel 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash)         7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  2050
40 Kec 7 (RP) 7 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (PP) 5 (OS) 4 (Flash)       7 (RP),  7 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (PP),  5 (OS),  4 (Flash),  1975
41 Cruno 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 4+ (OS)       7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1950
42 kuboo 8 (Flash) 8- (Flash) 7+ (OS)               8 (Flash),  8- (Flash),  7+ (OS),  1925
43 krap 8 (PP) 8- (OS) 7+ (OS)               8 (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  1925
44 Pao Tao 7+/8- (PP) 7 (OS) 7- (RP) 6+ (OS)             7+/8- (PP),  7 (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  1900
45 peter.L 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (OS)             7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (OS),  1900
46 Certo 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP)               8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  1850
47 Kitty 7 (RP) 6+/7- (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 5+ (OS)           7 (RP),  6+/7- (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  1725
48 Hajduk 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP)           7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  1700
49 Brogy 7+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)           7+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1625
50 Kubčo 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 5+ (TR)             7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  5+ (TR),  1600
51 p51 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  1600
52 paavuk 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP)               7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  1575
53 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (RP) 4 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  1550
54 Sali 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (OS)               7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  1525
55 maclimber 7 (AF) 7 (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)             7 (AF),  7 (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1500
56 Durcot 7 (RP) 7 (AF) 7- (AF)               7 (RP),  7 (AF),  7- (AF),  1450
57 petuli 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS)               7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  1450
58 piroh 7+ (Flash) 7 (OS) 6 (OS)               7+ (Flash),  7 (OS),  6 (OS),  1375
59 Tatarska 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)       6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1375
60 Brano 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (Flash)       5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (Flash),  1350
61 rmnbhl 7+/8- (OS) 7- (OS) 6- (OS)               7+/8- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  1300
62 Frodo 7+ (OS) 7- (OS) 6- (TR)               7+ (OS),  7- (OS),  6- (TR),  1275
63 Bart_Simpson 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)         6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1275
64 krhlo 7- (RP) 6+ (PP) 5+ (RP) 5+ (OS)             7- (RP),  6+ (PP),  5+ (RP),  5+ (OS),  1250
65 KnedloVepro 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS)             7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1250
66 rozbuch 6+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           6+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1225
67 Noskowski 6 (Flash) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (Flash) 4 (OS)         6 (Flash),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (Flash),  4 (OS),  1200
68 unko 7+ (PP) 6+ (OS) 6- (OS)               7+ (PP),  6+ (OS),  6- (OS),  1175
69 fonzy 7- (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)             7- (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  1175
70 simkor 7+ (RP) 7+ (OS)                 7+ (RP),  7+ (OS),  1150
71 Mardrex 9 (PP) 5+ (OS)                 9 (PP),  5+ (OS),  1125
72 mada 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS)           6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  1125
73 Batky 6+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5 (Flash) 4+ (RP)           6+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5 (Flash),  4+ (RP),  1100
74 cino 6+ (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR)             6+ (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  1100
75 viva 7+ (Flash) 7 (Flash)                 7+ (Flash),  7 (Flash),  1075
76 MiroV 6 (OS) 6- (A0) 5+ (PP) 4+ (TR) 4+ (TR)           6 (OS),  6- (A0),  5+ (PP),  4+ (TR),  4+ (TR),  1075
77 Miki42 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  975
78 Lukash 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
79 jazon 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
80 nuto 6 (TR) 5+ (TR) 5 (AF) 5 (OS)             6 (TR),  5+ (TR),  5 (AF),  5 (OS),  925
81 :o) 9 (PP)                   9 (PP),  900
82 mattheu 7- (OS) 7- (PP)                 7- (OS),  7- (PP),  900
83 orvaq 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (RP)             6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (RP),  900
84 matejs 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  900
85 Filip74 7- (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS)               7- (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  875
86 dewpZA 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  875
87 juraaj 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  875
88 gero 7+ (RP) 6- (OS)                 7+ (RP),  6- (OS),  825
89 Babrak 6- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             6- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  825
90 Bombaj 7 (Flash) 6 (Flash)                 7 (Flash),  6 (Flash),  800
91 Durko 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  800
92 magua 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS)               6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  800
93 drpdrpdrp 6 (AF) 5 (PP) 5 (OS) 4 (PP)             6 (AF),  5 (PP),  5 (OS),  4 (PP),  800
94 katana 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (TR)             5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (TR),  800
95 jany.d 7 (OS) 6- (TR)                 7 (OS),  6- (TR),  750
96 MarekTN 7 (OS) 6- (PP)                 7 (OS),  6- (PP),  750
97 lans 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  750
98 RIZO 8 (PP)                   8 (PP),  700
99 oliv 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (OS)               6- (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  675
100 kurko 8- (RP)                   8- (RP),  650
101 koshpold 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
102 Fero182 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  650
103 Dusan 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)               5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  650
104 Poi 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (PP)               5+ (RP),  5+ (RP),  5 (PP),  650
105 martyn 6- (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)               6- (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  625
106 nof 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)               5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  625
107 Rastielka 5+ (PP) 5+ (PP) 4+ (PP)               5+ (PP),  5+ (PP),  4+ (PP),  600
108 T2janko 7+ (RP)                   7+ (RP),  575
109 tomasso 7+ (Flash)                   7+ (Flash),  575
110 kyslik 6- (OS) 5- (OS) 4+ (OS)               6- (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  575
111 Arasheet 5+ (OS) 5 (TR) 4+ (TR)               5+ (OS),  5 (TR),  4+ (TR),  575
112 stiglar 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  575
113 Jerg 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (TR)               5+ (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  575
114 Žabka 6+ (RP) 5 (TR)                 6+ (RP),  5 (TR),  550
115 Kvalitka 6 (OS) 5+ (OS)                 6 (OS),  5+ (OS),  525
116 Marcel_DCA 6 (Flash) 5+ (RP)                 6 (Flash),  5+ (RP),  525
117 Macooo 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)               5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  525
118 Zavaky 7 (OS)                   7 (OS),  500
119 PONdeLOK 7 (OS)                   7 (OS),  500
120 Kjubo 7 (OS)                   7 (OS),  500
121 Kufic 7 (OS)                   7 (OS),  500
122 Lampus 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
123 splecho 6- (RP) 5+ (RP)                 6- (RP),  5+ (RP),  475
124 maciash 6- (TR) 5+ (RP)                 6- (TR),  5+ (RP),  475
125 mms 5+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)               5+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  475
126 kaabee 7- (RP)                   7- (RP),  450
127 lubor 7- (PP)                   7- (PP),  450
128 NinaK 7- (OS)                   7- (OS),  450
129 Misiak 7- (PP)                   7- (PP),  450
130 manet 7- (RP)                   7- (RP),  450
131 Lubo12 7- (RP)                   7- (RP),  450
132 jollyeljoker 6- (PP) 5 (PP)                 6- (PP),  5 (PP),  450
133 Mims 6- (OS) 5 (TR)                 6- (OS),  5 (TR),  450
134 konflikt 5+ (TR) 5+ (OS)                 5+ (TR),  5+ (OS),  450
135 VladoClimb_LV 5+ (RP) 5+ (RP)                 5+ (RP),  5+ (RP),  450
136 Bic0 5 (TR) 4+ (Flash) 4 (PP)               5 (TR),  4+ (Flash),  4 (PP),  450
137 DodKe 5+ (OS) 5 (TR)                 5+ (OS),  5 (TR),  425
138 Milan14 5+ (TR) 5 (OS)                 5+ (TR),  5 (OS),  425
139 tomko 5+ (OS) 5 (OS)                 5+ (OS),  5 (OS),  425
140 Bartko 6+/7- (Flash)                   6+/7- (Flash),  400
141 Rapunzel 6- (PP) 4+ (AF)                 6- (PP),  4+ (AF),  400
142 Matilda 6- (TR) 4+ (TR)                 6- (TR),  4+ (TR),  400
143 Ivicic 6- (OS) 4+ (OS)                 6- (OS),  4+ (OS),  400
144 rbo 5+ (TR) 4+ (TR)                 5+ (TR),  4+ (TR),  375
145 janau 5+ (TR) 4+ (TR)                 5+ (TR),  4+ (TR),  375
146 sorko 5+ (RP) 4+ (RP)                 5+ (RP),  4+ (RP),  375
147 pepan 5+ (RP) 4+ (OS)                 5+ (RP),  4+ (OS),  375
148 Guzzy 5+ (RP) 4+ (TR)                 5+ (RP),  4+ (TR),  375
149 petra 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
150 svanty 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
151 Sigo 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
152 syky 5 (OS) 4+ (OS)                 5 (OS),  4+ (OS),  350
153 Sokninth 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
154 majka 6 (TR)                   6 (TR),  300
155 NaDu 6 (Flash)                   6 (Flash),  300
156 Miska 6- (TR)                   6- (TR),  250
157 feejay 6- (RP)                   6- (RP),  250
158 brano123 6- (TR)                   6- (TR),  250
159 Rado666 6- (OS)                   6- (OS),  250
160 Spirit 5+ (TR)                   5+ (TR),  225
161 samo171 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
162 Robin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
163 Rajko 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
164 Dzejkob 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
165 marek.tn 5 (OS)                   5 (OS),  200
166 rafoo 5 (OS)                   5 (OS),  200
167 marosi 5 (OS)                   5 (OS),  200
168 Šofik 4+ (TR)                   4+ (TR),  150
169 Sonia 4+ (TR)                   4+ (TR),  150
170 !pedro 1 (PP) 1 (PP)                 1 (PP),  1 (PP),  10