Hrádok

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Peder M 10- (PP) 9 (PP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 10- (PP),  9 (PP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  7500
2 Jonatan 9 (PP) 8/8+ (OS) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 9 (PP),  8/8+ (OS),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  6475
3 Edgar 9 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (RP) 9 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (RP),  6375
4 karabaster 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (RP) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (RP),  5825
5 mkudela 8 (RP) 8- (Flash) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (Flash),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5800
5 namor 8 (RP) 8- (AF) 7+ (AF) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (AF) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (AF),  7+ (AF),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (AF),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (RP),  5800
7 Frodo 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+ (OS),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5775
8 Mardrex 9 (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS) 5+ (OS)   9 (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  5+ (OS),  5525
9 playde 8 (PP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 8 (PP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  5125
10 Spirit 8- (AF) 7+ (TR) 7 (PP) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (PP) 7- (PP) 7- (TR) 7- (OS) 8- (AF),  7+ (TR),  7 (PP),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (PP),  7- (PP),  7- (TR),  7- (OS),  5075
11 Fili_P 8 (PP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (PP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4975
12 Tomas 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 5+ (RP) 7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  5+ (RP),  4600
13 radoB 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  4525
13 Jaman 7+ (TR) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6 (AF) 6 (RP) 6- (OS) 7+ (TR),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6 (AF),  6 (RP),  6- (OS),  4525
15 peter.L 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP)   7+ (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  4400
16 Onndro 8 (OS) 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS)       8 (OS),  8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  4200
17 rici 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS)     7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  4175
18 tomasso 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (Flash),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4150
19 JRS 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 5+ (RP) 7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  5+ (RP),  4050
20 radino 7+ (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  3975
21 JankoS 7+ (AF) 7- (TR) 7- (TR) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6 (OS) 6 (OS) 7+ (AF),  7- (TR),  7- (TR),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6 (OS),  6 (OS),  3875
22 Pao Tao 8 (PP) 7+/8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS)     8 (PP),  7+/8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  3850
23 MartinK 9 (PP) 7b (OS) 8 (RP) 8 (OS) 8- (OS)           9 (PP),  7b (OS),  8 (RP),  8 (OS),  8- (OS),  3750
23 Sam 7+ (PP) 7-/7 (Flash) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 7+ (PP),  7-/7 (Flash),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  3750
23 mklino 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6 (AF) 7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6 (AF),  3750
26 adamk 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3700
27 janino 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6- (OS)   7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6- (OS),  3650
28 Brogy 8- (AF) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)   8- (AF),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3625
29 Kufic 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 5 (OS) 5 (RP)     7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  3400
30 marslee 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6- (RP) 5 (RP) 4+ (RP)   7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6- (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  3275
31 misko 8 (RP) 8- (Flash) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7- (TR) 6- (PP)         8 (RP),  8- (Flash),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7- (TR),  6- (PP),  3200
32 steelpeter 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS)         7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  3150
32 Kyslik_Miro 7-/7 (RP) 6+ (OS) 6+ (AF) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6- (Flash) 6- (Flash) 5+ (OS) 7-/7 (RP),  6+ (OS),  6+ (AF),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6- (Flash),  6- (Flash),  5+ (OS),  3150
34 Bilmo 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3125
34 uhlyk 7+ (OS) 7- (RP) 6+ (AF) 6+ (AF) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 7+ (OS),  7- (RP),  6+ (AF),  6+ (AF),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  3125
36 nuto 7 (PP) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (PP) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 7 (PP),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (PP),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  3075
37 zmetok 7- (OS) 7- (TR) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (RP) 7- (OS),  7- (TR),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  3025
38 kurko 9+/10- (PP) 8 (OS) 8- (RP) 8- (OS)             9+/10- (PP),  8 (OS),  8- (RP),  8- (OS),  3000
38 Srnky 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3000
40 mroz 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS)       7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  2950
41 poloncok97 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS)         8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2850
42 Zden 8 (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (PP) 6 (OS) 6- (OS)         8 (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (PP),  6 (OS),  6- (OS),  2775
42 blxa 7+ (TR) 7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)   7+ (TR),  7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  2775
44 Alenbert1 7+ (RK) 7 (RK) 7- (RK) 6+/7- (RK) 6+ (RP) 5+ (RK) 5+ (RK)       7+ (RK),  7 (RK),  7- (RK),  6+/7- (RK),  6+ (RP),  5+ (RK),  5+ (RK),  2725
44 Ryzoto 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2725
46 RebekaGabcikova 8+ (AF) 8 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 6- (OS)           8+ (AF),  8 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  6- (OS),  2700
47 Enigma 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 4+ (PP)     7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  4+ (PP),  2675
47 &rej 7- (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 7- (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  2675
49 Goro 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (Flash)             8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  2650
49 rmnbhl 7+/8- (OS) 7- (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)     7+/8- (OS),  7- (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2650
49 Halena 7- (PP) 6+ (PP) 6- (PP) 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 7- (PP),  6+ (PP),  6- (PP),  6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  2650
52 korman 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS)     7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2625
52 tuharek 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2625
52 vrana 6+ (RP) 6 (OS) 6 (AF) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 6+ (RP),  6 (OS),  6 (AF),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  2625
55 Veronik4_k 7- (TR) 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 7- (TR),  6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  2600
55 Mihal_TO 7- (AF) 6 (AF) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (AF) 7- (AF),  6 (AF),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (AF),  2600
57 PatrikP 8 (PP) 8 (Flash) 7- (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5 (OS) 4 (OS)       8 (PP),  8 (Flash),  7- (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5 (OS),  4 (OS),  2575
58 Wander 7- (TR) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (AF) 5+ (AF) 7- (TR),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (AF),  5+ (AF),  2500
59 VABEC 8 (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8 (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2475
59 mator 8 (RP) 8 (PP) 7+ (OS) 7 (RP)             8 (RP),  8 (PP),  7+ (OS),  7 (RP),  2475
59 sivak 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash)           7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  2475
62 raty 7- (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (Flash) 6- (AF) 6- (AF) 5+ (AF) 5+ (AF) 4 (Flash) 4 (Flash) 7- (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (Flash),  6- (AF),  6- (AF),  5+ (AF),  5+ (AF),  4 (Flash),  4 (Flash),  2450
63 matoo 6 (OS) 6 (RP) 6 (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 6 (OS),  6 (RP),  6 (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  2425
64 Draper 6 (TR) 6- (OS) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 6 (TR),  6- (OS),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  2375
64 VladimirMolnar 6 (Flash) 6- (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (AF) 5+ (TR) 6 (Flash),  6- (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (AF),  5+ (TR),  2375
66 -erik- 8 (PP) 8 (PP) 7 (RP) 7- (RP)             8 (PP),  8 (PP),  7 (RP),  7- (RP),  2350
66 mada 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (Flash) 6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (Flash),  2350
66 Branik 6 (Flash) 6- (OS) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 6 (Flash),  6- (OS),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2350
69 p51 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2300
70 Ceper 6- (OS) 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (OS) 6- (OS),  6- (TR),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (OS),  2250
71 marosprb 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS)           7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  2225
72 adi 8 (OS) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS)             8 (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2175
73 Peto56 6- (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (Flash) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6- (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (Flash),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2150
74 Dada 7 (RP) 7 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)         7 (RP),  7 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2050
74 kekel 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash)         7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  2050
76 VaclavikVratko 7 (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 5+ (OS)           7 (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  5+ (OS),  2025
77 Kec 7 (RP) 7 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (PP) 5 (OS) 4 (Flash)       7 (RP),  7 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (PP),  5 (OS),  4 (Flash),  1975
77 m3 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (PP) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)   6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (PP),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1975
79 Cruno 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 4+ (OS)       7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1950
80 kuboo 8 (Flash) 8- (Flash) 7+ (OS)               8 (Flash),  8- (Flash),  7+ (OS),  1925
80 krap 8 (PP) 8- (OS) 7+ (OS)               8 (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  1925
82 drpdrpdrp 6 (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (PP)   6 (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (PP),  1875
83 Certo 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP)               8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  1850
84 kyslik 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS)     6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1775
85 Kitty 7 (RP) 6+/7- (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 5+ (OS)           7 (RP),  6+/7- (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  1725
86 Hajduk 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP)           7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  1700
87 Macooo 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS)   6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1675
87 KhandlTomas 5+ (AF) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (RP) 5 (PP) 5- (PP)     5+ (AF),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (RP),  5 (PP),  5- (PP),  1675
89 Kubčo 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 5+ (TR)             7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  5+ (TR),  1600
89 mtlk 6 (RP) 5+ (PP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (RP)       6 (RP),  5+ (PP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (RP),  1600
91 paavuk 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP)               7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  1575
92 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (RP) 4 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  1550
93 Sali 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (OS)               7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  1525
93 Uhlik 6 (GP) 6- (Flash) 6- (AF) 5 (RP) 5 (GP) 5- (AF) 4+ (RP)       6 (GP),  6- (Flash),  6- (AF),  5 (RP),  5 (GP),  5- (AF),  4+ (RP),  1525
95 maclimber 7 (AF) 7 (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)             7 (AF),  7 (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1500
95 pecan 6+ (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)       6+ (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1500
95 Mattt 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS)         6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1500
95 HujosH 6- (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5+ (AF) 5 (OS) 5 (RP) 4+ (Flash)       6- (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5+ (AF),  5 (OS),  5 (RP),  4+ (Flash),  1500
99 Durcot 7 (RP) 7 (AF) 7- (AF)               7 (RP),  7 (AF),  7- (AF),  1450
99 petuli 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS)               7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  1450
99 stanley75 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5 (PP) 5 (PP) 5 (RP) 4+ (PP)       6- (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5 (PP),  5 (PP),  5 (RP),  4+ (PP),  1450
102 piroh 7+ (Flash) 7 (OS) 6 (OS)               7+ (Flash),  7 (OS),  6 (OS),  1375
102 Dzejkob 6 (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 4+ (OS)         6 (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  4+ (OS),  1375
102 Tatarska 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)       6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1375
105 Fredy 7- (OS) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (OS)           7- (OS),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (OS),  1350
105 Brano 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (Flash)       5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (Flash),  1350
107 Pet:o) 7 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 5+ (Flash)             7 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  5+ (Flash),  1325
107 corero 7 (OS) 6+/7- (RP) 5+ (OS) 5 (OS)             7 (OS),  6+/7- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  1325
109 Sajmon 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) V (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (Flash) 4 (OS)   5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  V (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (Flash),  4 (OS),  1300
110 Bart_Simpson 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)         6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1275
110 ZilkovaSimona 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR)           6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  1275
112 krhlo 7- (RP) 6+ (PP) 5+ (RP) 5+ (OS)             7- (RP),  6+ (PP),  5+ (RP),  5+ (OS),  1250
112 KnedloVepro 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS)             7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1250
112 Guzzy 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (PP) 5+ (OS) 4+ (TR) 4+ (OS) 3 (OS)       6- (OS),  5+ (RP),  5+ (PP),  5+ (OS),  4+ (TR),  4+ (OS),  3 (OS),  1250
115 rasko 8- (Flash) 7+ (OS)                 8- (Flash),  7+ (OS),  1225
115 rozbuch 6+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           6+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1225
117 navi 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)             6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  1200
117 Noskowski 6 (Flash) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (Flash) 4 (OS)         6 (Flash),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (Flash),  4 (OS),  1200
119 unko 7+ (PP) 6+ (OS) 6- (OS)               7+ (PP),  6+ (OS),  6- (OS),  1175
119 fonzy 7- (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)             7- (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  1175
119 Pilo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP)           6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  1175
119 Plevis 6 (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)           6 (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1175
123 simkor 7+ (RP) 7+ (OS)                 7+ (RP),  7+ (OS),  1150
123 Dusty 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4 (OS) 4 (Flash)       6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  4 (OS),  4 (Flash),  1150
123 KO 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)           6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  1150
126 snapy 7- (OS) 5+ (TR) 5+ (TR) 5+ (TR)             7- (OS),  5+ (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  1125
126 MarosKl 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (RP)             6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  1125
126 Chameleon 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 4 (OS)           6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  4 (OS),  1125
126 Poi 6- (Flash) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5 (PP)           6- (Flash),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5 (PP),  1125
130 exman 8- (Flash) 7- (OS)                 8- (Flash),  7- (OS),  1100
130 Batky 6+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5 (Flash) 4+ (RP)           6+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5 (Flash),  4+ (RP),  1100
130 cino 6+ (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR)             6+ (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  1100
133 viva 7+ (Flash) 7 (Flash)                 7+ (Flash),  7 (Flash),  1075
133 MiroV 6 (OS) 6- (A0) 5+ (PP) 4+ (TR) 4+ (TR)           6 (OS),  6- (A0),  5+ (PP),  4+ (TR),  4+ (TR),  1075
133 MilanK 6- (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 4+ (TR)           6- (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  4+ (TR),  1075
136 GruyovaMartina 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (PP)           5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  1025
136 thien 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (OS) 4+ (OS)           5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  1025
138 Miki42 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  975
139 Lukash 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
139 jazon 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
139 JK 5+ (Flash) 5+ (OS) 5 (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS)           5+ (Flash),  5+ (OS),  5 (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  950
139 Filippp 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)           5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  950
143 :o) 9 (PP)                   9 (PP),  900
143 maaro 9 (Flash)                   9 (Flash),  900
143 mattheu 7- (OS) 7- (PP)                 7- (OS),  7- (PP),  900
143 orvaq 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (RP)             6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (RP),  900
143 matejs 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  900
148 Filip74 7- (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS)               7- (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  875
148 dewpZA 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  875
148 juraaj 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  875
151 IceFox 6- (TR) 5+ (PP) 5+ (TR) 4+ (RP)             6- (TR),  5+ (PP),  5+ (TR),  4+ (RP),  850
151 Zdeno 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)             6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  850
153 gero 7+ (RP) 6- (OS)                 7+ (RP),  6- (OS),  825
153 Babrak 6- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             6- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  825
153 Jurajminarik95 6- (OS) 5+ (PP) 5 (TR) 4+ (PP)             6- (OS),  5+ (PP),  5 (TR),  4+ (PP),  825
153 pepe_ 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (TR) 4+ (Flash)             5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (TR),  4+ (Flash),  825
157 Bombaj 7 (Flash) 6 (Flash)                 7 (Flash),  6 (Flash),  800
157 Durko 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  800
157 magua 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS)               6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  800
157 katana 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (TR)             5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (TR),  800
157 MachatovaEma 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (TR)             5+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  800
162 jany.d 7 (OS) 6- (TR)                 7 (OS),  6- (TR),  750
162 MarekTN 7 (OS) 6- (PP)                 7 (OS),  6- (PP),  750
162 lans 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  750
162 Bietka 5+ (PP) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (Flash)             5+ (PP),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (Flash),  750
166 Max 7 (RP) 5+ (OS)                 7 (RP),  5+ (OS),  725
166 Aron 7 (RP) 5+ (Flash)                 7 (RP),  5+ (Flash),  725
168 RIZO 8 (PP)                   8 (PP),  700
168 Adam3 8 (Flash)                   8 (Flash),  700
168 Petrus 8 (OS)                   8 (OS),  700
168 mikkel 8 (PP)                   8 (PP),  700
168 Vladka 7- (OS) 6- (RP)                 7- (OS),  6- (RP),  700
168 Andy777 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS)               6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  700
174 oliv 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (OS)               6- (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  675
175 martinl 7- (Flash) 5 (RP)                 7- (Flash),  5 (RP),  650
175 Belayer 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
175 Fero182 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  650
175 Dusan 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)               5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  650
175 MichaelaSlukova 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  650
175 Struko 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  650
181 martyn 6- (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)               6- (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  625
181 nof 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)               5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  625
183 Rastielka 5+ (PP) 5+ (PP) 4+ (PP)               5+ (PP),  5+ (PP),  4+ (PP),  600
183 Ursula 5+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  600
185 T2janko 7+ (RP)                   7+ (RP),  575
185 AndreaVargova 6- (OS) 5+ (OS) 4 (OS)               6- (OS),  5+ (OS),  4 (OS),  575
185 Arasheet 5+ (OS) 5 (TR) 4+ (TR)               5+ (OS),  5 (TR),  4+ (TR),  575
185 stiglar 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  575
185 Jerg 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (TR)               5+ (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  575
185 DoleZole 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (OS)               5+ (TR),  5 (TR),  4+ (OS),  575
191 Žabka 6+ (RP) 5 (TR)                 6+ (RP),  5 (TR),  550
192 Kvalitka 6 (OS) 5+ (OS)                 6 (OS),  5+ (OS),  525
192 Marcel_DCA 6 (Flash) 5+ (RP)                 6 (Flash),  5+ (RP),  525
194 Zavaky 7 (OS)                   7 (OS),  500
194 PONdeLOK 7 (OS)                   7 (OS),  500
194 Kjubo 7 (OS)                   7 (OS),  500
194 Lampus 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
194 Evka_R 7 (TR)                   7 (TR),  500
199 splecho 6- (RP) 5+ (RP)                 6- (RP),  5+ (RP),  475
199 maciash 6- (TR) 5+ (RP)                 6- (TR),  5+ (RP),  475
199 LydiaBaranovicova 6- (TR) 5+ (TR)                 6- (TR),  5+ (TR),  475
199 mms 5+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)               5+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  475
203 kaabee 7- (RP)                   7- (RP),  450
203 lubor 7- (PP)                   7- (PP),  450
203 NinaK 7- (OS)                   7- (OS),  450
203 Misiak 7- (PP)                   7- (PP),  450
203 manet 7- (RP)                   7- (RP),  450
203 Lubo12 7- (RP)                   7- (RP),  450
203 marcelino 7- (OS)                   7- (OS),  450
203 jollyeljoker 6- (PP) 5 (PP)                 6- (PP),  5 (PP),  450
203 Mims 6- (OS) 5 (TR)                 6- (OS),  5 (TR),  450
203 Vinsho 6- (OS) 5 (OS)                 6- (OS),  5 (OS),  450
203 konflikt 5+ (TR) 5+ (OS)                 5+ (TR),  5+ (OS),  450
203 VladoClimb_LV 5+ (RP) 5+ (RP)                 5+ (RP),  5+ (RP),  450
203 JakubKusik 5+ (TR) 5+ (PP)                 5+ (TR),  5+ (PP),  450
203 Bic0 5 (TR) 4+ (Flash) 4 (PP)               5 (TR),  4+ (Flash),  4 (PP),  450
217 Milan14 5+ (TR) 5 (OS)                 5+ (TR),  5 (OS),  425
217 tomko 5+ (OS) 5 (OS)                 5+ (OS),  5 (OS),  425
219 Bartko 6+/7- (Flash)                   6+/7- (Flash),  400
219 Rapunzel 6- (PP) 4+ (AF)                 6- (PP),  4+ (AF),  400
219 Matilda 6- (TR) 4+ (TR)                 6- (TR),  4+ (TR),  400
219 Ivicic 6- (OS) 4+ (OS)                 6- (OS),  4+ (OS),  400
219 jxxw 6- (TR) 4+ (OS)                 6- (TR),  4+ (OS),  400
224 rbo 5+ (TR) 4+ (TR)                 5+ (TR),  4+ (TR),  375
224 janau 5+ (TR) 4+ (TR)                 5+ (TR),  4+ (TR),  375
224 sorko 5+ (RP) 4+ (RP)                 5+ (RP),  4+ (RP),  375
224 pepan 5+ (RP) 4+ (OS)                 5+ (RP),  4+ (OS),  375
228 petra 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
228 svanty 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
228 Sigo 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
228 syky 5 (OS) 4+ (OS)                 5 (OS),  4+ (OS),  350
228 Sokninth 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
233 Tvor 4 (RP) 4 (RP) 4 (RK) 3 (RP)             4 (RP),  4 (RP),  4 (RK),  3 (RP),  325
234 majka 6 (TR)                   6 (TR),  300
234 NaDu 6 (Flash)                   6 (Flash),  300
234 chert 6 (OS)                   6 (OS),  300
237 Miska 6- (TR)                   6- (TR),  250
237 feejay 6- (RP)                   6- (RP),  250
237 brano123 6- (TR)                   6- (TR),  250
237 Rado666 6- (OS)                   6- (OS),  250
241 samo171 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
241 Robin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
241 Rajko 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
241 realvonmit 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
241 Chlpo 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
241 Durangoo 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
247 marek.tn 5 (OS)                   5 (OS),  200
247 rafoo 5 (OS)                   5 (OS),  200
247 marosi 5 (OS)                   5 (OS),  200
247 brajeckov 5 (TR)                   5 (TR),  200
251 Šofik 4+ (TR)                   4+ (TR),  150
251 Sonia 4+ (TR)                   4+ (TR),  150
251 Vili 4+ (OS)                   4+ (OS),  150
251 FilipUrban 4+ (TR)                   4+ (TR),  150
255 !pedro 1 (PP) 1 (PP)                 1 (PP),  1 (PP),  10