Hrádok

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Peder M 9 (PP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 9 (PP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7050
2 Jonatan 9 (PP) 8/8+ (OS) 8 (PP) 8 (RP) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 9 (PP),  8/8+ (OS),  8 (PP),  8 (RP),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  6475
3 Edgar 9 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (RP) 9 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (RP),  6375
4 mkudela 8 (RP) 7+ (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 8 (RP),  7+ (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  5575
5 karabaster 8 (PP) 8- (RP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 8 (PP),  8- (RP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  5500
6 namor 7+ (RK) 7 (RP) 7 (RP) 7 (TR) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (AF) 6+ (RP) 7+ (RK),  7 (RP),  7 (RP),  7 (TR),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (AF),  6+ (RP),  4725
7 Tomas 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP) 5+ (RP) 7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  5+ (RP),  4600
8 Frodo 8- (OS) 7+ (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (TR) 8- (OS),  7+ (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (TR),  4475
9 Onndro 8 (OS) 8 (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS)       8 (OS),  8 (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  4200
10 JRS 7+ (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 5+ (RP) 7+ (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  5+ (RP),  4050
11 radoB 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (PP) 7- (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)   7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (PP),  7- (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  3925
12 playde 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3825
13 MartinK 9 (PP) 7b (OS) 8 (RP) 8 (OS) 8- (OS)           9 (PP),  7b (OS),  8 (RP),  8 (OS),  8- (OS),  3750
14 JankoS 7+ (AF) 7- (TR) 7- (TR) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7+ (AF),  7- (TR),  7- (TR),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3550
15 misko 8 (RP) 8- (Flash) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7- (TR) 6- (PP)         8 (RP),  8- (Flash),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7- (TR),  6- (PP),  3200
16 steelpeter 7+ (RP) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS)         7+ (RP),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  3150
17 Brogy 8- (AF) 7+ (RP) 7 (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)     8- (AF),  7+ (RP),  7 (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3125
18 Bilmo 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  3125
19 zmetok 7- (OS) 7- (TR) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (RP) 7- (OS),  7- (TR),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  3025
20 mroz 7+ (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 5+ (OS)       7+ (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  2950
21 poloncok97 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS)         8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  2850
22 adamk 7 (OS) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7 (OS),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2825
23 Zden 8 (OS) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (PP) 6 (OS) 6- (OS)         8 (OS),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (PP),  6 (OS),  6- (OS),  2775
24 blxa 7+ (TR) 7- (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)   7+ (TR),  7- (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  2775
25 Kyslik_Miro 7-/7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (OS) 7-/7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (OS),  2775
26 Enigma 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 4+ (PP)     7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  4+ (PP),  2675
27 &rej 7- (TR) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 7- (TR),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  2675
28 Goro 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (Flash)             8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  2650
29 korman 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS)     7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2625
30 tuharek 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2625
31 PatrikP 8 (PP) 8 (Flash) 7- (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 5 (OS) 4 (OS)       8 (PP),  8 (Flash),  7- (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  5 (OS),  4 (OS),  2575
32 Ryzoto 7 (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  2575
33 vrana 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 6- (AF) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  6- (AF),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  2550
34 rici 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS)           7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2525
35 Wander 7- (TR) 6- (TR) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (AF) 5+ (AF) 7- (TR),  6- (TR),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (AF),  5+ (AF),  2500
36 VABEC 8 (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6- (OS)           8 (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6- (OS),  2475
37 mator 8 (RP) 8 (PP) 7+ (OS) 7 (RP)             8 (RP),  8 (PP),  7+ (OS),  7 (RP),  2475
38 sivak 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash)           7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  2475
39 -erik- 8 (PP) 8 (PP) 7 (RP) 7- (RP)             8 (PP),  8 (PP),  7 (RP),  7- (RP),  2350
40 janino 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS)         7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2350
41 marslee 7+ (RP) 7 (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6- (RP) 5 (RP) 4+ (RP)       7+ (RP),  7 (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6- (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  2325
42 matoo 6 (OS) 6 (RP) 6 (TR) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 6 (OS),  6 (RP),  6 (TR),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  2325
43 peter.L 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (RP)           7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (RP),  2250
44 adi 8 (OS) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS)             8 (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2175
45 Dada 7 (RP) 7 (OS) 6+ (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)         7 (RP),  7 (OS),  6+ (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2050
46 kekel 7 (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (Flash)         7 (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (Flash),  2050
47 Kec 7 (RP) 7 (Flash) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (PP) 5 (OS) 4 (Flash)       7 (RP),  7 (Flash),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (PP),  5 (OS),  4 (Flash),  1975
48 Cruno 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 4+ (OS)       7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1950
49 kuboo 8 (Flash) 8- (Flash) 7+ (OS)               8 (Flash),  8- (Flash),  7+ (OS),  1925
50 krap 8 (PP) 8- (OS) 7+ (OS)               8 (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  1925
51 Pao Tao 7+/8- (PP) 7 (OS) 7- (RP) 6+ (OS)             7+/8- (PP),  7 (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  1900
52 Certo 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP)               8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  1850
53 mada 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1800
54 Kitty 7 (RP) 6+/7- (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 5+ (OS)           7 (RP),  6+/7- (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  1725
55 Hajduk 7- (OS) 7- (PP) 6+ (Flash) 5+ (Flash) 5+ (PP)           7- (OS),  7- (PP),  6+ (Flash),  5+ (Flash),  5+ (PP),  1700
56 kurko 9+/10- (PP) 8- (RP)                 9+/10- (PP),  8- (RP),  1650
57 Kubčo 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 5+ (TR)             7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  5+ (TR),  1600
58 paavuk 7+ (RP) 7 (RP) 7 (RP)               7+ (RP),  7 (RP),  7 (RP),  1575
59 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (RP) 4 (OS)     5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (RP),  4 (OS),  1550
60 Sali 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (OS)               7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (OS),  1525
61 maclimber 7 (AF) 7 (TR) 6+ (RP) 4+ (RP)             7 (AF),  7 (TR),  6+ (RP),  4+ (RP),  1500
62 Durcot 7 (RP) 7 (AF) 7- (AF)               7 (RP),  7 (AF),  7- (AF),  1450
63 petuli 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS)               7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  1450
64 piroh 7+ (Flash) 7 (OS) 6 (OS)               7+ (Flash),  7 (OS),  6 (OS),  1375
65 Tatarska 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)       6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1375
66 p51 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS)       5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  1375
67 Brano 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5 (Flash) 4+ (OS) 4 (Flash)       5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5 (Flash),  4+ (OS),  4 (Flash),  1350
68 rmnbhl 7+/8- (OS) 7- (OS) 6- (OS)               7+/8- (OS),  7- (OS),  6- (OS),  1300
69 Bart_Simpson 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)         6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1275
70 krhlo 7- (RP) 6+ (PP) 5+ (RP) 5+ (OS)             7- (RP),  6+ (PP),  5+ (RP),  5+ (OS),  1250
71 KnedloVepro 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5 (OS)             7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5 (OS),  1250
72 rasko 8- (Flash) 7+ (OS)                 8- (Flash),  7+ (OS),  1225
73 rozbuch 6+ (OS) 5+ (AF) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)           6+ (OS),  5+ (AF),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  1225
74 Noskowski 6 (Flash) 5+ (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (Flash) 4 (OS)         6 (Flash),  5+ (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (Flash),  4 (OS),  1200
75 unko 7+ (PP) 6+ (OS) 6- (OS)               7+ (PP),  6+ (OS),  6- (OS),  1175
76 fonzy 7- (OS) 6+ (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)             7- (OS),  6+ (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  1175
77 Pilo 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP)           6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  1175
78 Plevis 6 (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)           6 (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1175
79 simkor 7+ (RP) 7+ (OS)                 7+ (RP),  7+ (OS),  1150
80 Mardrex 9 (PP) 5+ (OS)                 9 (PP),  5+ (OS),  1125
81 Batky 6+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5 (Flash) 4+ (RP)           6+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5 (Flash),  4+ (RP),  1100
82 cino 6+ (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (TR)             6+ (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (TR),  1100
83 kyslik 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS)           6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1100
84 viva 7+ (Flash) 7 (Flash)                 7+ (Flash),  7 (Flash),  1075
85 MiroV 6 (OS) 6- (A0) 5+ (PP) 4+ (TR) 4+ (TR)           6 (OS),  6- (A0),  5+ (PP),  4+ (TR),  4+ (TR),  1075
86 Miki42 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  975
87 Lukash 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
88 jazon 7 (OS) 7- (OS)                 7 (OS),  7- (OS),  950
89 nuto 6 (TR) 5+ (TR) 5 (AF) 5 (OS)             6 (TR),  5+ (TR),  5 (AF),  5 (OS),  925
90 :o) 9 (PP)                   9 (PP),  900
91 mattheu 7- (OS) 7- (PP)                 7- (OS),  7- (PP),  900
92 orvaq 6- (TR) 5+ (TR) 5+ (TR) 5 (RP)             6- (TR),  5+ (TR),  5+ (TR),  5 (RP),  900
93 matejs 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  900
94 Filip74 7- (Flash) 5+ (Flash) 5 (OS)               7- (Flash),  5+ (Flash),  5 (OS),  875
95 dewpZA 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  875
96 juraaj 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  875
97 gero 7+ (RP) 6- (OS)                 7+ (RP),  6- (OS),  825
98 Babrak 6- (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)             6- (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  825
99 Bombaj 7 (Flash) 6 (Flash)                 7 (Flash),  6 (Flash),  800
100 Durko 7- (OS) 6+ (OS)                 7- (OS),  6+ (OS),  800
101 magua 6+ (OS) 6 (OS) 4+ (OS)               6+ (OS),  6 (OS),  4+ (OS),  800
102 drpdrpdrp 6 (AF) 5 (PP) 5 (OS) 4 (PP)             6 (AF),  5 (PP),  5 (OS),  4 (PP),  800
103 katana 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (TR)             5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4+ (TR),  800
104 jany.d 7 (OS) 6- (TR)                 7 (OS),  6- (TR),  750
105 MarekTN 7 (OS) 6- (PP)                 7 (OS),  6- (PP),  750
106 Dzejkob 6 (RP) 5+ (OS) 5+ (OS)               6 (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  750
107 lans 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)             5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  750
108 RIZO 8 (PP)                   8 (PP),  700
109 oliv 6- (Flash) 5+ (OS) 5 (OS)               6- (Flash),  5+ (OS),  5 (OS),  675
110 koshpold 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
111 Fero182 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  650
112 Dusan 5+ (Flash) 5+ (Flash) 5 (Flash)               5+ (Flash),  5+ (Flash),  5 (Flash),  650
113 Poi 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (PP)               5+ (RP),  5+ (RP),  5 (PP),  650
114 martyn 6- (OS) 5+ (OS) 4+ (OS)               6- (OS),  5+ (OS),  4+ (OS),  625
115 nof 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)               5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  625
116 Rastielka 5+ (PP) 5+ (PP) 4+ (PP)               5+ (PP),  5+ (PP),  4+ (PP),  600
117 T2janko 7+ (RP)                   7+ (RP),  575
118 tomasso 7+ (Flash)                   7+ (Flash),  575
119 Arasheet 5+ (OS) 5 (TR) 4+ (TR)               5+ (OS),  5 (TR),  4+ (TR),  575
120 stiglar 5+ (OS) 5 (OS) 4+ (OS)               5+ (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  575
121 Jerg 5+ (TR) 5 (TR) 4+ (TR)               5+ (TR),  5 (TR),  4+ (TR),  575
122 Žabka 6+ (RP) 5 (TR)                 6+ (RP),  5 (TR),  550
123 Kvalitka 6 (OS) 5+ (OS)                 6 (OS),  5+ (OS),  525
124 Marcel_DCA 6 (Flash) 5+ (RP)                 6 (Flash),  5+ (RP),  525
125 Macooo 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)               5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  525
126 Zavaky 7 (OS)                   7 (OS),  500
127 PONdeLOK 7 (OS)                   7 (OS),  500
128 Kjubo 7 (OS)                   7 (OS),  500
129 Kufic 7 (OS)                   7 (OS),  500
130 Lampus 7 (Flash)                   7 (Flash),  500
131 splecho 6- (RP) 5+ (RP)                 6- (RP),  5+ (RP),  475
132 maciash 6- (TR) 5+ (RP)                 6- (TR),  5+ (RP),  475
133 mms 5+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)               5+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  475
134 kaabee 7- (RP)                   7- (RP),  450
135 lubor 7- (PP)                   7- (PP),  450
136 NinaK 7- (OS)                   7- (OS),  450
137 Misiak 7- (PP)                   7- (PP),  450
138 manet 7- (RP)                   7- (RP),  450
139 Lubo12 7- (RP)                   7- (RP),  450
140 jollyeljoker 6- (PP) 5 (PP)                 6- (PP),  5 (PP),  450
141 Mims 6- (OS) 5 (TR)                 6- (OS),  5 (TR),  450
142 konflikt 5+ (TR) 5+ (OS)                 5+ (TR),  5+ (OS),  450
143 VladoClimb_LV 5+ (RP) 5+ (RP)                 5+ (RP),  5+ (RP),  450
144 Bic0 5 (TR) 4+ (Flash) 4 (PP)               5 (TR),  4+ (Flash),  4 (PP),  450
145 DodKe 5+ (OS) 5 (TR)                 5+ (OS),  5 (TR),  425
146 Milan14 5+ (TR) 5 (OS)                 5+ (TR),  5 (OS),  425
147 tomko 5+ (OS) 5 (OS)                 5+ (OS),  5 (OS),  425
148 Bartko 6+/7- (Flash)                   6+/7- (Flash),  400
149 Rapunzel 6- (PP) 4+ (AF)                 6- (PP),  4+ (AF),  400
150 Matilda 6- (TR) 4+ (TR)                 6- (TR),  4+ (TR),  400
151 Ivicic 6- (OS) 4+ (OS)                 6- (OS),  4+ (OS),  400
152 rbo 5+ (TR) 4+ (TR)                 5+ (TR),  4+ (TR),  375
153 janau 5+ (TR) 4+ (TR)                 5+ (TR),  4+ (TR),  375
154 sorko 5+ (RP) 4+ (RP)                 5+ (RP),  4+ (RP),  375
155 pepan 5+ (RP) 4+ (OS)                 5+ (RP),  4+ (OS),  375
156 Guzzy 5+ (RP) 4+ (TR)                 5+ (RP),  4+ (TR),  375
157 petra 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
158 svanty 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
159 Sigo 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
160 syky 5 (OS) 4+ (OS)                 5 (OS),  4+ (OS),  350
161 Sokninth 5 (TR) 4+ (TR)                 5 (TR),  4+ (TR),  350
162 majka 6 (TR)                   6 (TR),  300
163 NaDu 6 (Flash)                   6 (Flash),  300
164 Miska 6- (TR)                   6- (TR),  250
165 feejay 6- (RP)                   6- (RP),  250
166 brano123 6- (TR)                   6- (TR),  250
167 Rado666 6- (OS)                   6- (OS),  250
168 Spirit 5+ (TR)                   5+ (TR),  225
169 samo171 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
170 Robin 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
171 Rajko 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
172 Bietka 5+ (PP)                   5+ (PP),  225
173 marek.tn 5 (OS)                   5 (OS),  200
174 rafoo 5 (OS)                   5 (OS),  200
175 marosi 5 (OS)                   5 (OS),  200
176 Šofik 4+ (TR)                   4+ (TR),  150
177 Sonia 4+ (TR)                   4+ (TR),  150
178 !pedro 1 (PP) 1 (PP)                 1 (PP),  1 (PP),  10