Medené Hámre

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 exman 8a+ (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
2 Zuraz 8a (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8a (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  9000
3 sivak 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8775
4 Petrus 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8 (OS),  8175
5 krap 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8100
6 playde 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8000
7 rasko 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (OS) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (OS),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  7975
8 lajchy 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7900
9 mikkel 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  7750
10 PatrikP 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (Flash) 8 (PP) 8 (Flash) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (Flash),  8 (PP),  8 (Flash),  7725
11 Slumber 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7700
12 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7600
13 Brano 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7500
14 MartinK 9 (PP) 9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8 (OS),  7475
15 Edgar 9+ (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 9+ (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7300
16 -erik- 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (RP) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (RP),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7150
17 Patilla 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  6975
18 kondor 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 6+/7- (OS) 8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  6+/7- (OS),  6975
19 tiri 9 (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  6675
20 Pao Tao 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  6600
21 Belayer 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  6475
22 Smatko 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7- (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7- (OS),  6475
23 adi 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (OS) 8 (Flash) 8-/8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS) 8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (OS),  8 (Flash),  8-/8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6275
24 kekel 8+/9- (RP) 8+ (OS) 8 (PP) 8 (RP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 8+/9- (RP),  8+ (OS),  8 (PP),  8 (RP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6225
25 Lampus 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 8- (OS) 7+/8- (Flash) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  8- (OS),  7+/8- (Flash),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  6225
26 Frodo 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7/7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7/7+ (OS),  6025
27 LukasPP 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (Flash) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 8 (OS)     9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (Flash),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8 (OS),  6000
28 mada 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  5950
29 liuu 8+/9- (TR) 8 (TR) 8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7-/7 (OS) 8+/9- (TR),  8 (TR),  8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7-/7 (OS),  5900
30 pucoo 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7-/7 (Flash)   8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  5600
31 adamk 8 (PP) 8 (TR) 8- (OS) 7+/8- (AF) 7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 8 (PP),  8 (TR),  8- (OS),  7+/8- (AF),  7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  5575
32 kubo 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (OS) 8+/9- (PP) 8 (OS) 4+ (TR)       8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (OS),  8+/9- (PP),  8 (OS),  4+ (TR),  5550
33 mojo 8-/8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8-/8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5425
34 artur 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7/7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7/7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  5300
35 jeepo 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5100
36 matejs 8- (OS) 7+/8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 8- (OS),  7+/8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  5025
37 tomko 7+ (TR) 7 (TR) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (TR) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS) 7- (PP) 6+/7- (Flash) 7+ (TR),  7 (TR),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (TR),  7- (RP),  7- (PP),  7- (OS),  7- (PP),  6+/7- (Flash),  4650
38 fonzy 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4650
39 Tomas 8+/9- (RP) 8+/9- (OS) 8/8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)       8+/9- (RP),  8+/9- (OS),  8/8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  4550
40 Psheno23 7+ (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7- (RP) 7- (OS) 7- (TR) 6+/7- (PP) 6+/7- (TR) 6+ (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  7- (RP),  7- (OS),  7- (TR),  6+/7- (PP),  6+/7- (TR),  6+ (PP),  4500
41 JohnyB 7+ (RP) 7/7+ (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 7+ (RP),  7/7+ (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  4375
42 RastoS 7+/8- (AF) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7/7+ (AF) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7+/8- (AF),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7/7+ (AF),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4275
43 Zuzik 7+ (PP) 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (PP),  7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  4200
44 peterkala 7+ (OS) 7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+/7- (AF) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (OS),  7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+/7- (AF),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  4175
45 Poi 7+/8- (AF) 7/7+ (OS) 7/7+ (AF) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7+/8- (AF),  7/7+ (OS),  7/7+ (AF),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4050
46 pepan 7 (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (AF) 6 (Flash) 6 (Flash) 7 (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (AF),  6 (Flash),  6 (Flash),  3975
47 MS 8 (PP) 8- (Flash) 7+/8- (Flash) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 6+/7- (OS)       8 (PP),  8- (Flash),  7+/8- (Flash),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  6+/7- (OS),  3850
48 MiroV 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3800
49 Zuzka_Sivka 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3725
50 ViKotul 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  3600
51 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7+ (AF) 7/7+ (OS) 7 (OS) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5 (OS)   7+/8- (OS),  7+ (AF),  7/7+ (OS),  7 (OS),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5 (OS),  3600
52 Dobrodružienka Krásnohôrska 7+ (AF) 7 (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 5 (OS)   7+ (AF),  7 (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  5 (OS),  3425
53 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3300
54 Joe 7+/8- (RP) 7/7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (RP) 5+ (RP)     7+/8- (RP),  7/7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (RP),  5+ (RP),  3275
55 Mihal 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 6- (Flash) 7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  6- (Flash),  3200
56 maciash 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash)         7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  3025
57 kuboo 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8-/8 (OS)             8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8-/8 (OS),  2925
58 Kec 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (Flash) 7-/7 (OS) 6+/7- (OS) 6 (OS)         7+/8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (Flash),  7-/7 (OS),  6+/7- (OS),  6 (OS),  2875
59 svanty 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7 (OS),  2700
60 riboflan 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2675
61 KuboMizo 8 (PP) 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS)           8 (PP),  7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  2625
62 Rastielka 7-/7 (PP) 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (PP) 6- (Flash) 6- (PP) 5 (Flash) 4 (OS)   7-/7 (PP),  7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (PP),  6- (Flash),  6- (PP),  5 (Flash),  4 (OS),  2625
63 Bic0 7- (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5- (PP) 7- (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5- (PP),  2600
64 adino 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 4 (OS)   7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  4 (OS),  2600
65 Ja-Kub 9+/10- (PP) 8a (PP) 7-/7 (Flash)               9+/10- (PP),  8a (PP),  7-/7 (Flash),  2475
66 korman 8 (PP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS)             8 (PP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  2350
67 palopalica 8+/9- (PP) 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS)             8+/9- (PP),  7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  2325
68 Matilda 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (PP)           7+/8- (TR),  7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (PP),  2275
69 vyktor 7-/7 (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)       7-/7 (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2175
70 brano123 7-/7 (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (RP)       7-/7 (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (RP),  2000
71 ;-) 8+ (PP) 8 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             8+ (PP),  8 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1975
72 Sokninth 7- (TR) 7- (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)         7- (TR),  7- (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  1825
73 Matt 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP)             7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  1700
74 vysnicka 7- (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)         7- (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1575
75 aladin 8+/9- (RP) 8 (RP) 3 (PP) 3 (PP)             8+/9- (RP),  8 (RP),  3 (PP),  3 (PP),  1550
76 kukulienka 7- (PP) 6 (PP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7- (PP),  6 (PP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1550
77 Ado 9- (PP) 8 (OS)                 9- (PP),  8 (OS),  1550
78 rE3wZ 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (TR)       6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (TR),  1525
79 fred 7 (TR) 7-/7 (AF) 6 (PP) 5- (TR)             7 (TR),  7-/7 (AF),  6 (PP),  5- (TR),  1450
80 Oli 7A+ (Solo) 7A (Solo)                 7A+ (Solo),  7A (Solo),  1450
81 helljohn 7- (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)           7- (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1325
82 mrun 7-/7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)               7-/7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  1275
83 Peder M 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 5- (OS)               7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  5- (OS),  1250
84 Matik 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 5+ (OS)             6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  1175
85 peter.L 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP)               7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  1150
86 martin1976 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1125
87 PooH 6+/7- (RP) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS)             6+/7- (RP),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1100
88 Kamzo 7+ (RP) 7/7+ (RP)                 7+ (RP),  7/7+ (RP),  1100
89 AndrejP 7+/8- (OS) 7- (OS)                 7+/8- (OS),  7- (OS),  1050
90 Dollym 7+/8- (RP) 7- (RP)                 7+/8- (RP),  7- (RP),  1050
91 nof 6 (TR) 6- (PP) 6- (TR) 5 (OS)             6 (TR),  6- (PP),  6- (TR),  5 (OS),  1000
92 gosto 7- (RP) 6 (Flash) 6- (RP)               7- (RP),  6 (Flash),  6- (RP),  1000
93 Bietka 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS)               7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  975
94 Adolezcent 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
95 Tafo 7-/7 (Flash) 7- (OS)                 7-/7 (Flash),  7- (OS),  925
96 Leto 6 (Flash) 5+ (AF) 5 (OS) 5- (OS)             6 (Flash),  5+ (AF),  5 (OS),  5- (OS),  900
97 Mochi 7- (OS) 7- (PP)                 7- (OS),  7- (PP),  900
98 chorche 8-/8 (PP)                   8-/8 (PP),  675
99 JuriM 6 (RP) 5 (RP) 5- (RP)               6 (RP),  5 (RP),  5- (RP),  675
100 Heňo 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
101 syky 7- (OS) 5 (OS)                 7- (OS),  5 (OS),  650
102 smok 6+ (Flash) 6 (OS)                 6+ (Flash),  6 (OS),  650
103 Jakabo 6+/7- (OS) 5+ (OS)                 6+/7- (OS),  5+ (OS),  625
104 sykoraa 7+/8- (PP)                   7+/8- (PP),  600
105 Tomish 7+ (OS)                   7+ (OS),  575
106 MsMarulik 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)               5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  575
107 civorapsag 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR)               5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  575
108 Amastan 7-/7 (OS)                   7-/7 (OS),  475
109 Majus 7-/7 (TR)                   7-/7 (TR),  475
110 lubci 7-/7 (OS)                   7-/7 (OS),  475
111 Fero Stiefel 7- (Flash)                   7- (Flash),  450
112 Raptor 5 (OS) 5 (OS)                 5 (OS),  5 (OS),  400
113 Tondas 6+/7- (OS)                   6+/7- (OS),  400
114 Danken 5 (RP) 5 (Flash)                 5 (RP),  5 (Flash),  400
115 Lia 5 (RP) 5- (RP)                 5 (RP),  5- (RP),  375
116 Noskowski 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
117 Vlad 6- (RP)                   6- (RP),  250
118 p51 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
119 veron 5- (PP)                   5- (PP),  175