Medené Hámre

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 exman 8a+ (PP) 8a (RP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  8a (RP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9775
2 sivak 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8775
3 Zuraz 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8750
4 Petrus 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (Flash) 8/8+ (Flash) 8 (OS) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (Flash),  8/8+ (Flash),  8 (OS),  8175
5 krap 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8100
6 playde 9-/9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8/8+ (RP) 9-/9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8/8+ (RP),  8000
7 rasko 9 (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  7875
8 lajchy 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  7800
9 mikkel 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  7750
10 PatrikP 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (OS) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (Flash) 8 (PP) 8 (Flash) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (OS),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (Flash),  8 (PP),  8 (Flash),  7725
11 Slumber 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7700
12 Kitty 9 (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9 (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7600
13 Brano 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7500
14 MartinK 9 (PP) 9- (PP) 8+ (OS) 8+ (OS) 8/8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8 (OS) 9 (PP),  9- (PP),  8+ (OS),  8+ (OS),  8/8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8 (OS),  7475
15 Edgar 9+ (PP) 9- (PP) 8+ (Flash) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 9+ (PP),  9- (PP),  8+ (Flash),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7300
16 -erik- 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (RP) 8/8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (RP),  8/8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7150
17 Patilla 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  6975
18 kondor 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (Flash) 6+/7- (OS) 8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (Flash),  6+/7- (OS),  6975
19 Belayer 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (RP) 8 (OS) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (RP),  8 (OS),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7 (OS),  6475
20 Smatko 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7- (OS) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7- (OS),  6475
21 tiri 9 (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (PP) 7+/8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (PP) 7+ (OS) 7/7+ (OS) 7/7+ (RP) 9 (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (PP),  7+/8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (PP),  7+ (OS),  7/7+ (OS),  7/7+ (RP),  6400
22 adi 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (OS) 8 (Flash) 8-/8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS) 8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (OS),  8 (Flash),  8-/8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  6275
23 Lampus 8+/9- (RP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 8- (OS) 7+/8- (Flash) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+/9- (RP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  8- (OS),  7+/8- (Flash),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  6225
24 Frodo 8- (OS) 8- (OS) 8- (RP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7/7+ (OS) 8- (OS),  8- (OS),  8- (RP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7/7+ (OS),  6025
25 LukasPP 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (Flash) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8 (Flash) 8 (Flash) 8 (OS)     9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (Flash),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8 (Flash),  8 (Flash),  8 (OS),  6000
26 mada 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (RP) 7+/8- (RP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (RP),  7+/8- (RP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  5950
27 kekel 8+/9- (RP) 8 (PP) 8 (RP) 8- (RP) 7+/8- (OS) 7+/8- (Flash) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (RP),  8 (PP),  8 (RP),  8- (RP),  7+/8- (OS),  7+/8- (Flash),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5925
28 liuu 8+/9- (TR) 8 (TR) 8 (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7-/7 (OS) 8+/9- (TR),  8 (TR),  8 (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7-/7 (OS),  5900
29 adamk 8 (PP) 8 (TR) 8- (OS) 7+/8- (AF) 7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 8 (PP),  8 (TR),  8- (OS),  7+/8- (AF),  7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  5575
30 kubo 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9 (OS) 8+/9- (PP) 8 (OS) 4+ (TR)       8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9 (OS),  8+/9- (PP),  8 (OS),  4+ (TR),  5550
31 mojo 8-/8 (PP) 7+/8- (PP) 7+ (OS) 7+ (PP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8-/8 (PP),  7+/8- (PP),  7+ (OS),  7+ (PP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5425
32 artur 7+/8- (TR) 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7+ (TR) 7/7+ (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7+/8- (TR),  7+/8- (TR),  7+ (TR),  7+ (TR),  7/7+ (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  5300
33 jeepo 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5100
34 matejs 8- (OS) 7+/8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (OS) 8- (OS),  7+/8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (OS),  5025
35 pucoo 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7-/7 (Flash)     8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  4850
36 tomko 7+ (TR) 7 (TR) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (TR) 7- (RP) 7- (PP) 7- (OS) 7- (PP) 6+/7- (Flash) 7+ (TR),  7 (TR),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (TR),  7- (RP),  7- (PP),  7- (OS),  7- (PP),  6+/7- (Flash),  4650
37 fonzy 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4650
38 Tomas 8+/9- (RP) 8+/9- (OS) 8/8+ (PP) 7+/8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7- (OS)       8+/9- (RP),  8+/9- (OS),  8/8+ (PP),  7+/8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7- (OS),  4550
39 Psheno23 7+ (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7- (RP) 7- (OS) 7- (TR) 6+/7- (PP) 6+/7- (TR) 6+ (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  7- (RP),  7- (OS),  7- (TR),  6+/7- (PP),  6+/7- (TR),  6+ (PP),  4500
40 Pao Tao 8 (PP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (OS) 6 (OS) 6 (OS)     8 (PP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  4475
41 JohnyB 7+ (RP) 7/7+ (Flash) 7-/7 (Flash) 7- (RP) 7- (RP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (Flash) 7+ (RP),  7/7+ (Flash),  7-/7 (Flash),  7- (RP),  7- (RP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (Flash),  4375
42 Zuzik 7+ (PP) 7-/7 (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+/7- (PP) 6+ (PP) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (PP),  7-/7 (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+/7- (PP),  6+ (PP),  6 (Flash),  6 (Flash),  4200
43 peterkala 7+ (OS) 7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 6+/7- (AF) 6+ (OS) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 7+ (OS),  7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  6+/7- (AF),  6+ (OS),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  4175
44 Poi 7+/8- (AF) 7/7+ (OS) 7/7+ (AF) 7 (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (PP) 6 (RP) 6 (RP) 7+/8- (AF),  7/7+ (OS),  7/7+ (AF),  7 (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (PP),  6 (RP),  6 (RP),  4050
45 pepan 7 (TR) 7 (TR) 7-/7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (AF) 6 (Flash) 6 (Flash) 7 (TR),  7 (TR),  7-/7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (AF),  6 (Flash),  6 (Flash),  3975
46 MS 8 (PP) 8- (Flash) 7+/8- (Flash) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7-/7 (Flash) 6+/7- (OS)       8 (PP),  8- (Flash),  7+/8- (Flash),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7-/7 (Flash),  6+/7- (OS),  3850
47 MiroV 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS) 6+/7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  6+/7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  3800
48 Zuzka_Sivka 7 (PP) 7-/7 (PP) 7- (PP) 7- (OS) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 7 (PP),  7-/7 (PP),  7- (PP),  7- (OS),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  3725
49 drpdrpdrp 7+/8- (OS) 7+ (AF) 7/7+ (OS) 7 (OS) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5 (OS)   7+/8- (OS),  7+ (AF),  7/7+ (OS),  7 (OS),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5 (OS),  3600
50 Dobrodružienka Krásnohôrska 7+ (AF) 7 (OS) 7- (PP) 7- (PP) 6+/7- (RP) 6 (PP) 6 (OS) 6- (PP) 5 (OS)   7+ (AF),  7 (OS),  7- (PP),  7- (PP),  6+/7- (RP),  6 (PP),  6 (OS),  6- (PP),  5 (OS),  3425
51 vlado83 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3300
52 Joe 7+/8- (RP) 7/7+ (PP) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (RP) 5+ (RP)     7+/8- (RP),  7/7+ (PP),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (RP),  5+ (RP),  3275
53 Mihal 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (PP) 6- (PP) 6- (Flash) 7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (PP),  6- (PP),  6- (Flash),  3200
54 maciash 7+/8- (Flash) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (Flash)         7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (Flash),  3025
55 Kec 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7/7+ (Flash) 7-/7 (OS) 6+/7- (OS) 6 (OS)         7+/8- (OS),  7+ (OS),  7/7+ (Flash),  7-/7 (OS),  6+/7- (OS),  6 (OS),  2875
56 svanty 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  7 (OS),  2700
57 riboflan 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2675
58 ViKotul 7-/7 (OS) 6+/7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS) 7-/7 (OS),  6+/7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  2675
59 KuboMizo 8 (PP) 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS) 6+/7- (OS)           8 (PP),  7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  6+/7- (OS),  2625
60 Rastielka 7-/7 (PP) 7- (Flash) 6 (Flash) 6 (Flash) 6 (PP) 6- (Flash) 6- (PP) 5 (Flash) 4 (OS)   7-/7 (PP),  7- (Flash),  6 (Flash),  6 (Flash),  6 (PP),  6- (Flash),  6- (PP),  5 (Flash),  4 (OS),  2625
61 Bic0 7- (PP) 6+ (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 5+ (PP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5- (PP) 7- (PP),  6+ (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  5+ (PP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5- (PP),  2600
62 adino 7- (OS) 7- (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5 (OS) 4 (OS)   7- (OS),  7- (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5 (OS),  4 (OS),  2600
63 korman 8 (PP) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7 (OS)             8 (PP),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  2350
64 palopalica 8+/9- (PP) 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 7- (OS)             8+/9- (PP),  7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  7- (OS),  2325
65 Matilda 7+/8- (TR) 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (PP)           7+/8- (TR),  7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (PP),  2275
66 vyktor 7-/7 (OS) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS)       7-/7 (OS),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  2175
67 brano123 7-/7 (TR) 6+ (PP) 6 (PP) 6 (PP) 5 (OS) 5 (OS) 5- (RP)       7-/7 (TR),  6+ (PP),  6 (PP),  6 (PP),  5 (OS),  5 (OS),  5- (RP),  2000
68 ;-) 8+ (PP) 8 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             8+ (PP),  8 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1975
69 Sokninth 7- (TR) 7- (TR) 6 (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5- (OS)         7- (TR),  7- (TR),  6 (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  1825
70 vysnicka 7- (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)         7- (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1575
71 aladin 8+/9- (RP) 8 (RP) 3 (PP) 3 (PP)             8+/9- (RP),  8 (RP),  3 (PP),  3 (PP),  1550
72 kukulienka 7- (PP) 6 (PP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS)           7- (PP),  6 (PP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  1550
73 Ado 9- (PP) 8 (OS)                 9- (PP),  8 (OS),  1550
74 rE3wZ 6 (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4 (TR)       6 (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4 (TR),  1525
75 fred 7 (TR) 7-/7 (AF) 6 (PP) 5- (TR)             7 (TR),  7-/7 (AF),  6 (PP),  5- (TR),  1450
76 helljohn 7- (OS) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)           7- (OS),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  1325
77 mrun 7-/7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS)               7-/7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  1275
78 Peder M 7+/8- (OS) 7-/7 (OS) 5- (OS)               7+/8- (OS),  7-/7 (OS),  5- (OS),  1250
79 Matik 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (Flash) 5+ (OS)             6+ (Flash),  6 (OS),  6 (Flash),  5+ (OS),  1175
80 peter.L 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (PP)               7- (PP),  6+ (PP),  6+ (PP),  1150
81 martin1976 6 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)             6 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  1125
82 PooH 6+/7- (RP) 6 (OS) 5 (OS) 5 (OS)             6+/7- (RP),  6 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1100
83 Kamzo 7+ (RP) 7/7+ (RP)                 7+ (RP),  7/7+ (RP),  1100
84 AndrejP 7+/8- (OS) 7- (OS)                 7+/8- (OS),  7- (OS),  1050
85 Dollym 7+/8- (RP) 7- (RP)                 7+/8- (RP),  7- (RP),  1050
86 nof 6 (TR) 6- (PP) 6- (TR) 5 (OS)             6 (TR),  6- (PP),  6- (TR),  5 (OS),  1000
87 Ja-Kub 9+/10- (PP)                   9+/10- (PP),  1000
88 Bietka 7- (PP) 6 (OS) 5+ (OS)               7- (PP),  6 (OS),  5+ (OS),  975
89 Adolezcent 9+ (PP)                   9+ (PP),  950
90 Tafo 7-/7 (Flash) 7- (OS)                 7-/7 (Flash),  7- (OS),  925
91 Leto 6 (Flash) 5+ (AF) 5 (OS) 5- (OS)             6 (Flash),  5+ (AF),  5 (OS),  5- (OS),  900
92 Mochi 7- (OS) 7- (PP)                 7- (OS),  7- (PP),  900
93 gosto 7- (RP) 6 (Flash)                 7- (RP),  6 (Flash),  750
94 kuboo 8 (PP)                   8 (PP),  700
95 chorche 8-/8 (PP)                   8-/8 (PP),  675
96 JuriM 6 (RP) 5 (RP) 5- (RP)               6 (RP),  5 (RP),  5- (RP),  675
97 Heňo 6+ (OS) 6 (OS)                 6+ (OS),  6 (OS),  650
98 syky 7- (OS) 5 (OS)                 7- (OS),  5 (OS),  650
99 smok 6+ (Flash) 6 (OS)                 6+ (Flash),  6 (OS),  650
100 sykoraa 7+/8- (PP)                   7+/8- (PP),  600
101 Tomish 7+ (OS)                   7+ (OS),  575
102 MsMarulik 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS)               5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  575
103 Amastan 7-/7 (OS)                   7-/7 (OS),  475
104 Majus 7-/7 (TR)                   7-/7 (TR),  475
105 lubci 7-/7 (OS)                   7-/7 (OS),  475
106 Fero Stiefel 7- (Flash)                   7- (Flash),  450
107 Raptor 5 (OS) 5 (OS)                 5 (OS),  5 (OS),  400
108 Tondas 6+/7- (OS)                   6+/7- (OS),  400
109 Danken 5 (RP) 5 (Flash)                 5 (RP),  5 (Flash),  400
110 Lia 5 (RP) 5- (RP)                 5 (RP),  5- (RP),  375
111 Noskowski 6+ (Flash)                   6+ (Flash),  350
112 Vlad 6- (RP)                   6- (RP),  250
113 p51 5+ (OS)                   5+ (OS),  225
114 veron 5- (PP)                   5- (PP),  175