Osp - Mišja Peč

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 stygian 9a (PP) 9a (PP) 8c+ (PP) 8c/8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 9a (PP),  9a (PP),  8c+ (PP),  8c/8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  12175
2 kurko 9a (PP) 8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 9a (PP),  8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11825
3 Hríbik 8c (PP) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  11200
4 kubo 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  11175
5 :o) 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  11125
6 Kungfuvanda 8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  11025
7 kmeto 8c (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10750
8 pavel4000 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  10725
9 Robo_L 8c (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (Flash) 8c (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (Flash),  10525
10 Buco 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10475
11 samoT 8c (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (Flash) 8a (PP) 8a (OS) 8a (PP) 8c (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (Flash),  8a (PP),  8a (OS),  8a (PP),  10425
12 tomaso 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  10200
13 kuko1 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10150
14 tomb 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10050
15 rici 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9975
15 patrikg 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (OS) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (OS),  9975
17 George 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9950
17 Ember 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9950
19 tiri 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9900
19 kmocho 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9900
21 DAVE 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (RP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (OS) 7c (OS) 7c (OS) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (RP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (OS),  7c (OS),  7c (OS),  9825
22 katka 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9800
23 Smuel 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9600
24 Zuz_Cinta 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9550
25 Brano 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9500
26 Dusanbe 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  9375
27 masko 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  9175
27 aceman 8a (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 8a (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  9175
29 Filipo 8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b (PP) 7b (Flash) 7a+ (Flash) 8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b (PP),  7b (Flash),  7a+ (Flash),  9150
30 Robin 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (Flash) 7b+ (OS) 7a+ (OS) 7a (Flash) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (Flash),  7b+ (OS),  7a+ (OS),  7a (Flash),  9025
31 Ado 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (OS) 7b+ (OS) 7b+ (PP) 7b (OS) 7b (PP) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (OS),  7b+ (OS),  7b+ (PP),  7b (OS),  7b (PP),  8950
31 Peder M 8a (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (RP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (RP),  8950
33 Jonatan 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (RP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (RP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  8800
34 DVOR100 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP)   8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  8775
35 Onndro 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7c (OS) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7c (OS),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8725
36 Lukash 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (RP) 7b+ (PP) 7b+ (OS) 7b (PP) 7a+/7b (OS) 7a+ (Flash) 7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (RP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  7b (PP),  7a+/7b (OS),  7a+ (Flash),  8475
36 Sutvajka 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8475
38 matejicka 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP) 7b (OS) 7b (RP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (PP) 6c+ (OS) 8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7b (OS),  7b (RP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (PP),  6c+ (OS),  8450
38 sykoraa 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  8450
40 dubenmichal 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b (PP) 7b (OS) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (Flash) 7a (RP) 7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b (PP),  7b (OS),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (Flash),  7a (RP),  8250
41 edo 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (Flash) 7b (PP) 7b (PP) 6c+ (PP) 7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (Flash),  7b (PP),  7b (PP),  6c+ (PP),  8200
42 ryso 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (Flash) 7a+/7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (Flash),  7a+/7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  8150
43 lujza 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7a+/7b (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (RP) 8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7a+/7b (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6b+ (RP),  8025
44 simkor 7b+ (PP) 7b+ (Flash) 7b+ (PP) 7b/7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 7a+ (RP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7b+ (PP),  7b+ (Flash),  7b+ (PP),  7b/7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  7a+ (RP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7975
45 DuroM 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (RP) 7a (RP) 7a (RP) 7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a (RP),  7a (RP),  7a (RP),  7750
46 KACIatko 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7650
47 sivak 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+/7b (RP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (RP) 7a (Flash) 6c (OS) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+/7b (RP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (RP),  7a (Flash),  6c (OS),  7625
47 Ivan_S 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7b (RP) 7a+/7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+ (RP) 7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7b (RP),  7a+/7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  6c+ (RP),  7625
49 Zuzka 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (PP) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c (PP),  7500
50 wargi 8a (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6c+ (RP) 6c (RP) 8a (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6c+ (RP),  6c (RP),  7300
50 Johan 7b (PP) 7b (RP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a+ (OS) 7a (PP) 7a (PP) 7a (OS) 6c+ (RP) 6c+ (OS) 7b (PP),  7b (RP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a+ (OS),  7a (PP),  7a (PP),  7a (OS),  6c+ (RP),  6c+ (OS),  7300
52 svrco 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash)     8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7150
52 Kvaso 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+ (OS) 6c+ (Flash) 6c+ (PP) 6c (OS) 6c (Flash) 7c (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  6c+ (Flash),  6c+ (PP),  6c (OS),  6c (Flash),  7150
54 vilko 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP) 7b+/7c (PP) 7b (PP) 7a (OS) 7a (Flash)     8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7b+/7c (PP),  7b (PP),  7a (OS),  7a (Flash),  7025
55 Sofi 7b+ (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (OS) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b (Flash) 7b+ (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b (Flash),  6750
56 yoghurt 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP) 7a (OS)       8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7a (OS),  6650
56 JuGo 7b (TR) 7a+ (TR) 7a (TR) 7a (TR) 7a (TR) 6c+ (TR) 6c+ (TR) 6c (TR) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 7b (TR),  7a+ (TR),  7a (TR),  7a (TR),  7a (TR),  6c+ (TR),  6c+ (TR),  6c (TR),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6650
58 Kysela 9a (PP) 8c/8c+ (PP) 8b+ (PP) 8b (PP) 7c (PP) 7c (OS)         9a (PP),  8c/8c+ (PP),  8b+ (PP),  8b (PP),  7c (PP),  7c (OS),  6575
59 oliv 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (PP) 6c (PP) 6c (OS) 6c (RP) 7a+ (PP),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (PP),  6c (PP),  6c (OS),  6c (RP),  6450
60 Variant 8a (PP) 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (PP) 7a+ (OS)       8a (PP),  8a (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (PP),  7a+ (OS),  6400
60 Rados 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (Flash) 7c (PP) 7c (PP) 7c (PP)       7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (Flash),  7c (PP),  7c (PP),  7c (PP),  6400
62 gero 7a (PP) 7a (RP) 6c+ (PP) 6c+ (RP) 6c+ (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (RP) 6b+ (RP) 6b+ (RP) 7a (PP),  7a (RP),  6c+ (PP),  6c+ (RP),  6c+ (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6b+ (RP),  6b+ (RP),  6b+ (RP),  6200
62 krhlo 7a (PP) 7a (OS) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 6c (Flash) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 7a (PP),  7a (OS),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (Flash),  6c (Flash),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6200
64 Ja-Kub 7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (PP) 7b (RP) 7a (RP) 7a (RP) 6c (PP) 6a+ (OS) 5a (OS)   7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  7b (RP),  7a (RP),  7a (RP),  6c (PP),  6a+ (OS),  5a (OS),  6175
65 ViKotul 7b+ (PP) 7b (Flash) 7a+ (PP) 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b (PP) 6b (OS) 5c (Flash) 7b+ (PP),  7b (Flash),  7a+ (PP),  7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b (PP),  6b (OS),  5c (Flash),  6150
66 kemo 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7b (Flash) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (PP)       8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7b (Flash),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  6100
67 kača_C 7b+ (PP) 7b (PP) 7a (OS) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (OS) 6b (OS) 6a+ (PP) 6a+ (OS) 7b+ (PP),  7b (PP),  7a (OS),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  6b (OS),  6a+ (PP),  6a+ (OS),  5950
68 Gabriel 7c/7c+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6c (OS)     7c/7c+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  5825
69 Zavaky 8a (PP) 7c (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS)     8a (PP),  7c (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  5800
69 orvaq 7a (PP) 7a (PP) 6c (Flash) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (PP) 6b (RP) 6b (Flash) 7a (PP),  7a (PP),  6c (Flash),  6c (PP),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (PP),  6b (RP),  6b (Flash),  5800
71 adi 7c (PP) 7c (RP) 7b+ (RP) 7a+ (RP) 7a (RP) 6c (OS) 6b+ (OS) 6a+ (OS)     7c (PP),  7c (RP),  7b+ (RP),  7a+ (RP),  7a (RP),  6c (OS),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  5700
72 Matik 7a (PP) 7a (RP) 6c (OS) 6c (RP) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (RP) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 7a (PP),  7a (RP),  6c (OS),  6c (RP),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (RP),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5600
73 Adolezcent 8a (PP) 7c (PP) 7c (RP) 7b+ (RP) 7b+ (RP) 7a (RP)         8a (PP),  7c (PP),  7c (RP),  7b+ (RP),  7b+ (RP),  7a (RP),  5200
74 Tomas 7c (PP) 7b+ (PP) 7a+ (OS) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS)     7c (PP),  7b+ (PP),  7a+ (OS),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5100
75 Cyril 7b+ (PP) 7b (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (Flash) 6c+ (Flash) 6c+ (OS)       7b+ (PP),  7b (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (Flash),  6c+ (Flash),  6c+ (OS),  5000
76 davidNO 6c (PP) 6c (Flash) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b (PP) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 5b (OS) 6c (PP),  6c (Flash),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b (PP),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  5b (OS),  4900
77 palopalica 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c (PP) 6c (PP)       7b (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c (PP),  6c (PP),  4850
78 RoboK 8a (PP) 8a (PP) 7c (PP) 7a+ (PP) 6c+ (Flash) 6b (OS)         8a (PP),  8a (PP),  7c (PP),  7a+ (PP),  6c+ (Flash),  6b (OS),  4800
79 šošon 6c+ (AF) 6c (OS) 6b+ (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (Flash) 6b (OS) 5c (OS) 5c (OS) 5a (OS) 6c+ (AF),  6c (OS),  6b+ (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (Flash),  6b (OS),  5c (OS),  5c (OS),  5a (OS),  4725
80 PAuUlA 7b (PP) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP) 6c (Flash) 6c (PP) 6c (OS)       7b (PP),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  6c (Flash),  6c (PP),  6c (OS),  4600
81 Belayer 7a (PP) 6c+ (PP) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a (Flash) 6a (OS) 5b (OS) 5a (Flash) 7a (PP),  6c+ (PP),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a (Flash),  6a (OS),  5b (OS),  5a (Flash),  4575
82 major 7b (PP) 7b (PP) 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (Flash)         7b (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (Flash),  4400
83 humpi 8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP)             8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  4100
84 katka.s 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (PP) 6c (PP) 6b+ (PP) 6b (OS) 6a+ (OS)       7a (PP),  6c+ (PP),  6c (PP),  6c (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  6a+ (OS),  4050
85 opicka 7c (PP) 7b (PP) 7a (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS)         7c (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  4000
86 turbo 7b (PP) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c (PP) 6c (Flash) 6b (OS)         7b (PP),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c (PP),  6c (Flash),  6b (OS),  3850
87 exman 7a+ (PP) 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b (OS)         7a+ (PP),  7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  3750
87 fonzy 7a+ (AF) 6c (PP) 6b+ (AF) 6b (OS) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 5a (OS) 5a (OS)     7a+ (AF),  6c (PP),  6b+ (AF),  6b (OS),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5a (OS),  5a (OS),  3750
89 VABEC 7c/7c+ (PP) 7b+ (AF) 6c (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS)           7c/7c+ (PP),  7b+ (AF),  6c (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  3475
89 kyslik 7a (AF) 6b+ (AF) 6b (OS) 6a+ (RP) 6a+ (OS) 5c+ (RP) 5c (OS) 4c (OS)     7a (AF),  6b+ (AF),  6b (OS),  6a+ (RP),  6a+ (OS),  5c+ (RP),  5c (OS),  4c (OS),  3475
91 Evik 7a+ (PP) 7a (PP) 7a (PP) 6c+ (PP) 6c+ (PP)           7a+ (PP),  7a (PP),  7a (PP),  6c+ (PP),  6c+ (PP),  3450
92 JS 6c (Flash) 6c (PP) 6b+ (OS) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a (Flash) 5c (OS)       6c (Flash),  6c (PP),  6b+ (OS),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a (Flash),  5c (OS),  3400
93 davo 7c (PP) 7c (PP) 7b (PP) 7a+ (PP)             7c (PP),  7c (PP),  7b (PP),  7a+ (PP),  3350
93 ivo 7b+ (PP) 7a (RP) 6c+ (PP) 6c (Flash) 6b+ (PP)           7b+ (PP),  7a (RP),  6c+ (PP),  6c (Flash),  6b+ (PP),  3350
93 lieko 7b (PP) 7a+ (PP) 6c+ (OS) 6c+ (OS) 6b (OS)           7b (PP),  7a+ (PP),  6c+ (OS),  6c+ (OS),  6b (OS),  3350
96 duri 8a (PP) 8a (PP) 6b+ (OS) 6b (OS)             8a (PP),  8a (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  3050
96 Jakubes 7a (OS) 6c+ (OS) 6c (OS) 6b+ (OS) 6b+ (OS)           7a (OS),  6c+ (OS),  6c (OS),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  3050
96 jeepo 6c (PP) 6c (PP) 6b (RP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 5a (OS) 5a (OS)       6c (PP),  6c (PP),  6b (RP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  5a (OS),  5a (OS),  3050
99 katarina 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP)               8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  2950
100 karabaster 6c (OS) 6c (PP) 6b+ (OS) 6a+ (OS) 6a (OS) 5c (OS)         6c (OS),  6c (PP),  6b+ (OS),  6a+ (OS),  6a (OS),  5c (OS),  2900
101 DuNo 6c (AF) 6c (AF) 6b+ (AF) 6b+ (AF) 6b+ (AF)           6c (AF),  6c (AF),  6b+ (AF),  6b+ (AF),  6b+ (AF),  2850
102 tomato 6b (OS) 6b (RP) 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a+ (OS) 6a (OS)         6b (OS),  6b (RP),  6b (OS),  6a+ (Flash),  6a+ (OS),  6a (OS),  2800
103 kodys 7c+ (PP) 7c/7c+ (PP) 7c (PP)               7c+ (PP),  7c/7c+ (PP),  7c (PP),  2775
104 xgunm 8a (PP) 8a (PP) 7a (OS)               8a (PP),  8a (PP),  7a (OS),  2700
105 lubos 7c/7c+ (PP) 7c (PP) 7b+ (PP)               7c/7c+ (PP),  7c (PP),  7b+ (PP),  2675
105 zmetok 7a (AF) 6c (Flash) 6a+ (PP) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS)       7a (AF),  6c (Flash),  6a+ (PP),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  2675
107 buzo 7c (PP) 7b+ (PP) 7b+ (OS)               7c (PP),  7b+ (PP),  7b+ (OS),  2600
107 nuto 6c (PP) 6a+ (OS) 6a+ (OS) 6a+ (RP) 6a (OS) 5b (OS)         6c (PP),  6a+ (OS),  6a+ (OS),  6a+ (RP),  6a (OS),  5b (OS),  2600
107 matoo 6c (Flash) 6a+ (Flash) 6a+ (PP) 6a+ (Flash) 6a (Flash) 5b (Flash)         6c (Flash),  6a+ (Flash),  6a+ (PP),  6a+ (Flash),  6a (Flash),  5b (Flash),  2600
110 Peterarwin 6b (RP) 6a+ (AF) 6a (AF) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (OS) 4c (OS)     6b (RP),  6a+ (AF),  6a (AF),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (OS),  4c (OS),  2450
110 danielHor 6b (TR) 6a+ (AF) 6a (AF) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS) 5a (AF) 4c (OS)     6b (TR),  6a+ (AF),  6a (AF),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  5a (AF),  4c (OS),  2450
112 janino 6c (Flash) 6b (Flash) 6a+ (OS) 6a (OS) 5b (OS) 5a (OS)         6c (Flash),  6b (Flash),  6a+ (OS),  6a (OS),  5b (OS),  5a (OS),  2425
113 risko 7b+ (PP) 7b (PP) 7a (Flash)               7b+ (PP),  7b (PP),  7a (Flash),  2350
114 Kubčo 6b (OS) 6b (PP) 6a+ (OS) 6a (OS) 5b (OS) 5a (OS)         6b (OS),  6b (PP),  6a+ (OS),  6a (OS),  5b (OS),  5a (OS),  2325
115 Tomike 7a (Flash) 6b+ (OS) 6b+ (OS) 6b (OS)             7a (Flash),  6b+ (OS),  6b+ (OS),  6b (OS),  2300
116 PatrikP 7a (PP) 6b+ (Flash) 6b (Flash) 6a+ (Flash)             7a (PP),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  2200
117 adamkaniak 7a+ (PP) 7a (PP) 6c+ (OS)               7a+ (PP),  7a (PP),  6c+ (OS),  2100
118 ArturPa 7b (AF) 6c+ (AF) 6b+ (OS)               7b (AF),  6c+ (AF),  6b+ (OS),  2000
118 T2janko 6c (OS) 6b+ (RP) 6a+ (OS) 5a (OS) 4c (OS)           6c (OS),  6b+ (RP),  6a+ (OS),  5a (OS),  4c (OS),  2000
118 Branik 6c (AF) 6b+ (OS) 6a+ (AF) 6a (OS)             6c (AF),  6b+ (OS),  6a+ (AF),  6a (OS),  2000
121 Apo 6c (PP) 6b (PP) 6a+ (OS) 5a (OS) 4c (Flash)           6c (PP),  6b (PP),  6a+ (OS),  5a (OS),  4c (Flash),  1950
122 KO 6b (Flash) 6b (Flash) 6a+ (Flash) 5a (Flash) 5a (Flash)           6b (Flash),  6b (Flash),  6a+ (Flash),  5a (Flash),  5a (Flash),  1900
123 mma 6b (Flash) 6a+ (OS) 5b (OS) 5a (OS) 5a (RP) 5a (RP)         6b (Flash),  6a+ (OS),  5b (OS),  5a (OS),  5a (RP),  5a (RP),  1875
124 8a (PP) 7b+ (PP)                 8a (PP),  7b+ (PP),  1850
124 Matias 7c+ (PP) 7c (PP)                 7c+ (PP),  7c (PP),  1850
124 viva 6c+ (PP) 6c (PP) 6c (PP)               6c+ (PP),  6c (PP),  6c (PP),  1850
124 Fildo 6c (TR) 6b+ (TR) 5b (OS) 5a (OS) 5a (OS)           6c (TR),  6b+ (TR),  5b (OS),  5a (OS),  5a (OS),  1850
128 petra 6b (OS) 6a+ (Flash) 6a (Flash) 5b (Flash) 5a (Flash)           6b (OS),  6a+ (Flash),  6a (Flash),  5b (Flash),  5a (Flash),  1825
129 Slumber 7a+ (PP) 6b+ (OS) 6b (OS)               7a+ (PP),  6b+ (OS),  6b (OS),  1800
129 Lela 7a (PP) 6b+ (OS) 6b+ (Flash)               7a (PP),  6b+ (OS),  6b+ (Flash),  1800
131 Alchymista 7a (PP) 6b+ (PP) 6b (OS)               7a (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  1750
132 matone 7c (PP) 7b (PP)                 7c (PP),  7b (PP),  1700
132 greta 6c+ (RP) 6b+ (OS) 6b (OS)               6c+ (RP),  6b+ (OS),  6b (OS),  1700
132 Sali 6c+ (PP) 6b+ (Flash) 6b (Flash)               6c+ (PP),  6b+ (Flash),  6b (Flash),  1700
135 syky 7b+ (PP) 7a (PP)                 7b+ (PP),  7a (PP),  1550
136 Mardrex 7b (OS) 7a (OS)                 7b (OS),  7a (OS),  1500
137 Adam3 7a+ (OS) 7a (Flash)                 7a+ (OS),  7a (Flash),  1450
137 Rapunzel 6b (PP) 6b (RP) 6a+ (PP)               6b (PP),  6b (RP),  6a+ (PP),  1450
139 Petrus 7a (OS) 7a (AF)                 7a (OS),  7a (AF),  1400
140 dodina 7a (PP) 6c+ (PP)                 7a (PP),  6c+ (PP),  1350
140 Majus 6b (RP) 6a+ (OS) 5a (OS) 4c (OS)             6b (RP),  6a+ (OS),  5a (OS),  4c (OS),  1350
142 TheSecond 7a (PP) 5a (PP) 5a (PP) 4c (PP)             7a (PP),  5a (PP),  5a (PP),  4c (PP),  1325
143 Kec 6b+ (OS) 6a+ (PP) 5c (OS)               6b+ (OS),  6a+ (PP),  5c (OS),  1300
144 logic 7a (PP) 6b (Flash)                 7a (PP),  6b (Flash),  1200
144 Lampus 6c+ (PP) 6b+ (OS)                 6c+ (PP),  6b+ (OS),  1200
146 climberko 6c (Flash) 6b+ (Flash)                 6c (Flash),  6b+ (Flash),  1150
147 adnil 6b+ (Flash) 6b+ (Flash)                 6b+ (Flash),  6b+ (Flash),  1100
148 Azog 6a+ (RP) 6a (RP) 5a (OS)               6a+ (RP),  6a (RP),  5a (OS),  1075
149 misko 8a (PP)                   8a (PP),  1000
150 túška 7c/7c+ (PP)                   7c/7c+ (PP),  925
150 mada 6a+ (OS) 5b (OS) 5a (OS)               6a+ (OS),  5b (OS),  5a (OS),  925
152 babs 6a+ (AF) 5a (PP) 5a (PP)               6a+ (AF),  5a (PP),  5a (PP),  900
152 Skuku 6a+ (Flash) 6a+ (Flash)                 6a+ (Flash),  6a+ (Flash),  900
154 yanco 7b+ (PP)                   7b+ (PP),  850
154 matejs 5a (OS) 5a (RP) 5a (OS) 4c (OS)             5a (OS),  5a (RP),  5a (OS),  4c (OS),  850
156 Lucia 7b (PP)                   7b (PP),  800
156 jozva 7b (OS)                   7b (OS),  800
156 pepan 6b (Flash) 5c (OS)                 6b (Flash),  5c (OS),  800
159 TamaraMachajova 7a+ (PP)                   7a+ (PP),  750
160 MartinK 7a (PP)                   7a (PP),  700
161 Bietka 6a+ (PP) 5a (Flash)                 6a+ (PP),  5a (Flash),  675
162 Kozmo 6c+ (PP)                   6c+ (PP),  650
162 poloncok97 6c+ (Flash)                   6c+ (Flash),  650
162 Danone 6c+ (PP)                   6c+ (PP),  650
165 Marek 6c (RP)                   6c (RP),  600
165 Sveco 6c (AF)                   6c (AF),  600
167 NinaK 6b+ (PP)                   6b+ (PP),  550
167 Milosh 6b+ (OS)                   6b+ (OS),  550
167 korman 6b+ (Flash)                   6b+ (Flash),  550
170 helljohn 5b (OS) 5a (OS)                 5b (OS),  5a (OS),  475
171 ferozz 6a+ (OS)                   6a+ (OS),  450
171 katana 5a (OS) 5a (OS)                 5a (OS),  5a (OS),  450
173 Púpavienka SedmokrásTna 5c (OS)                   5c (OS),  300
174 Daška 5b (RP)                   5b (RP),  250
175 serenin 5a (OS)                   5a (OS),  225
176 !pedro 1 (PP) 1 (Flash) 1 (Flash) 1 (Flash) 1 (PP) 1 (PP) 1 (Flash) 1 (PP) 1 (PP) 1 (OS) 1 (PP),  1 (Flash),  1 (Flash),  1 (Flash),  1 (PP),  1 (PP),  1 (Flash),  1 (PP),  1 (PP),  1 (OS),  50