Súľov

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  11750
2 :o) 8c+ (PP) 11- (PP) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  11625
3 kubo 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11575
4 kurko 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  11425
5 kmeto 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11400
6 George 10+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10925
7 Radoslaf 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  10750
8 patrikg 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10675
9 kodys 8c (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10650
10 rici 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10575
11 kmocho 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10450
12 yoghurt 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  10425
13 Smuel 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10275
14 Ado 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10250
15 Onndro 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10200
16 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10100
17 Edgar 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10050
18 svrco 10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9775
19 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c+ (RP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7c+ (RP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9750
20 masko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
21 risko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
22 stygian 8b (PP) 8a+/8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9/9+ (RP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9/9+ (RP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  9450
23 misko 8b+/8c (PP) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+/8a (RP) 9- (RP) 7b+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8b+/8c (PP),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+/8a (RP),  9- (RP),  7b+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  9425
24 mator 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9225
25 kuboo 9+/10- (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9+/10- (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9000
26 Peder M 9+/10- (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b+ (Flash) 9- (Flash) 9+/10- (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b+ (Flash),  9- (Flash),  8850
27 DVOR100 9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (OS) 9- (PP) 9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (OS),  9- (PP),  8850
28 edo 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b (PP) 7c+ (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8775
29 samoT 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (Flash) 9+/10- (PP) 7c+ (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (Flash),  9+/10- (PP),  7c+ (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (OS),  8700
30 PatrikP 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8700
31 marmot 8a (PP) 9 (RP) 9 (RP) 9 (RP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b (RP) 8+ (OS) 8a (PP),  9 (RP),  9 (RP),  9 (RP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b (RP),  8+ (OS),  8700
32 poloncok97 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8675
33 MartinK 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (OS) 7b (PP) 8+/9- (RP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (OS),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8650
34 adamkaniak 9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8500
35 Kvaso 7c+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7c+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8450
36 ;-) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8425
37 sivak 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8400
38 T2janko 9+/10- (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (Flash) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (Flash),  8250
39 major 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8225
40 Robo_L 8b (PP) 8a/8a+ (Flash) 8a (PP) 7c+ (OS) 9 (Flash) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+ (OS) 8 (Flash)   8b (PP),  8a/8a+ (Flash),  8a (PP),  7c+ (OS),  9 (Flash),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+ (OS),  8 (Flash),  8150
41 Filipo 9+/10- (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 9+/10- (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  8150
42 logic 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8100
43 Jonatan 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8050
44 Belayer 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 7a+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  7a+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8000
45 palopalica 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7800
46 adi 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a/7a+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a/7a+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  7625
47 Brano 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7575
48 -erik- 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (Flash) 7a (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (Flash),  7a (PP),  7550
49 kondor 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  7550
50 lieko 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  7400
51 Evik 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7375
52 kekel 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8 (RP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (RP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8 (RP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (RP),  8- (OS),  7350
53 Cyril 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 7 (OS)   9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7300
54 Miluch 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (PP),  7250
55 janino 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  7250
56 planci 7b+ (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (RP) 7a/7a+ (RP) 8 (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 7b+ (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (RP),  7a/7a+ (RP),  8 (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  7200
57 svanty 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7+ (PP),  7175
58 krhlo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  7150
59 JS 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7100
60 rasko 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  6825
61 Frodo 9- (RP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 9- (RP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  6825
62 jelencek 9+/10- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9+/10- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6675
63 Adam3 9- (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8- (OS) 7+/8- (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 9- (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8- (OS),  7+/8- (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6625
64 petra 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6625
65 tomaso 8b (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (Flash)       8b (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (Flash),  6550
66 Alxkuchar 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7- (RP) 7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7- (RP),  6400
67 Milosh 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (RP),  6375
68 exman 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6375
69 korman 8 (RP) 8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (RP) 8 (RP),  8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (RP),  6250
70 chorche 8+ (OS) 8+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 6a+ (OS) 7- (PP) 8+ (OS),  8+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  6a+ (OS),  7- (PP),  6000
71 Kec 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  5925
72 dubenmichal 8 (RP) 8- (PP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7+ (RP) 7/7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8 (RP),  8- (PP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7+ (RP),  7/7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5900
73 Kufic 9- (PP) 8 (Flash) 8 (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8 (Flash),  8 (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5850
74 Patilla 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5850
75 orvaq 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  5850
76 Bart_Simpson 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5800
77 Filip74 8 (PP) 8 (PP) 6c+ (Flash) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8 (PP),  8 (PP),  6c+ (Flash),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  5775
78 tomato 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5725
79 Lampus 9- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  5650
80 climberko 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  5625
81 Skuku 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5575
82 struk 8+/9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  5550
83 Climber 8+/9- (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8+/9- (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5500
84 oliv 7b+ (PP) 6c+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7b+ (PP),  6c+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  5450
85 KnedloVepro 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  5450
86 martyn 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (Flash) 7- (PP) 6c+ (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (Flash),  7- (PP),  5425
87 adamk 8 (PP) 8- (PP) 7+ (AF) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8- (PP),  7+ (AF),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5400
88 PONdeLOK 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5375
89 Ryzoto 8- (PP) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7 (OS) 7 (OS) 8- (PP),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7 (OS),  7 (OS),  5375
90 RoboK 9- (PP) 9- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS)   9- (PP),  9- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5250
91 Pao Tao 8 (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5250
92 Fili_P 8- (PP) 7+ (PP) 7/7+ (TR) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 8- (PP),  7+ (PP),  7/7+ (TR),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  5150
93 amater 8- (TR) 7+ (TR) 7 (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Flash) 8- (TR),  7+ (TR),  7 (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Flash),  5125
94 Bombaj 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5100
95 matoo 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  5100
96 marek.tn 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)     8+ (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5075
97 šošon 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5075
98 revo 8- (PP) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7- (PP) 7- (RP) 7- (AF) 8- (PP),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7- (PP),  7- (RP),  7- (AF),  5075
99 mroz 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5050
100 helljohn 8- (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5050
101 viva 6c+ (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6c+ (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  5000
102 KO 7+/8- (PP) 6c (PP) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 7+/8- (PP),  6c (PP),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  5000
103 DuNo 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7- (AF) 7- (TR) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7- (AF),  7- (TR),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  4925
104 unko 8 (RP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 8 (RP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4900
105 suco 8- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  4900
106 TBplanta 8 (TR) 8- (TR) 7+ (RK) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (TR),  8- (TR),  7+ (RK),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4825
107 Lukash 8+ (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS)     8+ (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  4775
108 Matik 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  4725
109 JankoS 7+ (TR) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RK) 7 (OS) 7- (TR) 7- (RK) 7- (RK) 7- (OS) 6+ (Flash) 7+ (TR),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RK),  7 (OS),  7- (TR),  7- (RK),  7- (RK),  7- (OS),  6+ (Flash),  4725
110 suflik1 7+ (RP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (RP) 7+ (RP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (RP),  4725
111 shufel 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4700
112 blxa 7+ (RP) 7+ (AF) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 7+ (RP),  7+ (AF),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4600
113 Mattt 8- (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 5c+ (OS) 5c+ (OS) 6 (OS) 8- (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5c+ (OS),  5c+ (OS),  6 (OS),  4575
114 Majus 9- (PP) 7a (TR) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6a+ (TR) 6+ (RP) 5 (RP)   9- (PP),  7a (TR),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6a+ (TR),  6+ (RP),  5 (RP),  4550
115 kyslik 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4550
116 karabaster 9- (PP) 9- (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (OS) 5+ (RP) 5 (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  4525
117 dewpZA 7+ (TR) 7+ (AF) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (AF),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (TR),  4500
118 DuroM 7b+ (RP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (OS)       7b+ (RP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  4475
119 cervik 7b+ (Flash) 8+ (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS)         7b+ (Flash),  8+ (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  4475
120 lubos 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (Flash)         9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  4450
121 aladin 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (RP)       9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  4400
122 ital 8- (TR) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (PP) 6 (OS) 6 (OS) 8- (TR),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (PP),  6 (OS),  6 (OS),  4400
123 katana 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (TR) 6+ (RP) 6+ (PP) 7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (TR),  6+ (RP),  6+ (PP),  4350
124 Bemani 7+ (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (AF) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (RP) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (AF),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (RP),  6 (OS),  4325
125 jeepo 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  4300
126 playde 9- (PP) 7a/7a+ (OS) 8 (PP) 6c+ (Flash) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS)       9- (PP),  7a/7a+ (OS),  8 (PP),  6c+ (Flash),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  4275
127 ĎurozoŽiliny 8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS)   8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  4225
128 Donox 7+ (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+/7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 7+ (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+/7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  4175
129 ostiepok 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP)           9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  4000
130 pulec 8 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (RK) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 8 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (RK),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  4000
131 nuto 7- (RP) 7- (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 6+ (AF) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (RP) 7- (RP),  7- (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  6+ (AF),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (RP),  4000
132 opicka 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS)       9- (PP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  3925
133 Fildo 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (Solo) 7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5 (Solo),  3825
134 Naro 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (PP),  3775
135 JohnyB 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
136 túška 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7b (OS)             10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  3725
137 Mardrex 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8- (OS) 6b (OS)           7b+ (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8- (OS),  6b (OS),  3650
138 mma 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  3625
139 rmnbhl 6c+ (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS)     6c+ (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3600
140 MarosKl 7 (PP) 7- (PP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (Flash) 6 (Flash) 6- (OS) 6- (RP) 7 (PP),  7- (PP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (Flash),  6 (Flash),  6- (OS),  6- (RP),  3600
141 eppro 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (PP)       7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (PP),  3575
142 mms 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+/7- (OS) 6+ (TR) 6+ (RP) 6+ (TR) 6- (OS) 6- (TR) 5 (OS) 7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+/7- (OS),  6+ (TR),  6+ (RP),  6+ (TR),  6- (OS),  6- (TR),  5 (OS),  3550
143 peter.L 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (PP) 6 (OS) 6- (OS) 5 (RP)   7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (PP),  6 (OS),  6- (OS),  5 (RP),  3500
144 cernis 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3475
145 Peterarwin 7+ (AF) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 7+ (AF),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  3375
146 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  3350
147 vrana 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (Flash) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (Flash),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  3350
148 Mac Gyver 7 (AF) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (PP) 5 (RK) 5- (AF) 7 (AF),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (PP),  5 (RK),  5- (AF),  3300
149 Bilmo 7 (Flash) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3300
150 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (OS) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (OS),  3250
151 duri 8+/9- (RP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 4 (PP)         8+/9- (RP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4 (PP),  3200
152 tatras 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)     7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3200
153 Zuzka 9- (PP) 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 5- (Flash) 4 (OS) 4 (RP) 4- (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  5- (Flash),  4 (OS),  4 (RP),  4- (OS),  3175
154 Dada 7 (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (TR) 6- (OS) 5 (OS)   7 (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (TR),  6- (OS),  5 (OS),  3100
155 Rapunzel 7 (TR) 7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6- (AF) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (OS) 5 (PP) 7 (TR),  7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6- (AF),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (OS),  5 (PP),  3075
156 vilko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP)               8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  3050
157 feejay 7- (RP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP) 4 (Solo) 7- (RP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  4 (Solo),  3000
158 Markus 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2975
159 STone 7- (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 7- (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  2975
160 Tomas 9- (PP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP)           9- (PP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  2950
161 magua 7 (RP) 7 (Flash) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     7 (RP),  7 (Flash),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2925
162 mada 7- (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  2925
163 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  2925
164 Miramia 8 (TR) 7 (PP) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)     8 (TR),  7 (PP),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2900
165 tirak 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6- (OS)       7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  2900
166 Kosta 7 (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (PP) 6+ (OS) 6+ (Flash)       7 (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (PP),  6+ (OS),  6+ (Flash),  2900
167 Hrubo 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash)             9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  2825
168 Stanley7 7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2825
169 Slumber 8+ (OS) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS)             8+ (OS),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  2800
170 lubor 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2800
171 Variant 9+/10- (PP) 9 (OS) 9- (OS)               9+/10- (PP),  9 (OS),  9- (OS),  2750
172 &rej 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2700
173 Alchymista 8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
174 sykoraa 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  2650
175 Upratovac 7- (TR) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (PP) 7- (TR),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (PP),  2625
176 kača_C 9- (PP) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 5c (PP)             9- (PP),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  5c (PP),  2600
177 KACIatko 8 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS)           8 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  2600
178 Daška 7- (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (Flash)       7- (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  2600
179 MsMarulik 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (PP)   7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  2575
180 tomasso 7- (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP)       7- (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  2575
181 Mihal_TO 7- (AF) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 5+ (OS)       7- (AF),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  5+ (OS),  2575
182 buzo 7c+ (Flash) 7b (OS) 7b (PP)               7c+ (Flash),  7b (OS),  7b (PP),  2550
183 turbo 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)           8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2550
184 RockDaddy 7 (Flash) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4 (RP)       7 (Flash),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4 (RP),  2550
185 sano 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)   7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2550
186 adamus 7- (TR) 6- (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  2550
187 wargi 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP)               9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  2500
188 LukasPP 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash)               7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  2500
189 davo 8 (PP) 8- (AF) 8- (Flash) 7- (Flash)             8 (PP),  8- (AF),  8- (Flash),  7- (Flash),  2450
190 greta 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP)             8- (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  2375
191 Dollym 8+ (PP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (PP) 5 (OS) 4+ (RP)     8+ (PP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (PP),  5 (OS),  4+ (RP),  2325
192 skyd 7 (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 5 (RP) 5- (OS) 4 (OS)       7 (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  5 (RP),  5- (OS),  4 (OS),  2325
193 lajchy 9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP)               9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  2250
194 scub 7- (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (TR) 5 (OS) 5- (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4- (Flash) 7- (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (TR),  5 (OS),  5- (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  2225
195 Branik 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2225
196 Petrus 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             8- (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2175
197 fonzy 9- (PP) 8 (AF) 6 (OS) 5 (OS)             9- (PP),  8 (AF),  6 (OS),  5 (OS),  2050
198 Babrak 7 (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (RP)           7 (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (RP),  2050
199 fred 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (PP)         7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (PP),  2050
200 simkor 8- (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  2025
201 drejka 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (OS)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (OS),  2025
202 Heňo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)     6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2025
203 liuu 8- (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             8- (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  2000
204 ondr 6b+ (RP) 7 (Flash) 6b (PP) 6a+ (OS)             6b+ (RP),  7 (Flash),  6b (PP),  6a+ (OS),  2000
205 MajoHustaty 6+ (TR) 6+ (PP) 6 (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS)       6+ (TR),  6+ (PP),  6 (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  1975
206 kola 6+ (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5 (RP) 4 (RP)     6+ (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5 (RP),  4 (RP),  1950
207 pavel4000 8a+ (PP) 9-/9 (OS)                 8a+ (PP),  9-/9 (OS),  1925
208 Certo 8 (PP) 8- (RP) 7+ (PP)               8 (PP),  8- (RP),  7+ (PP),  1925
209 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1925
210 JoLo 7a/7a+ (OS) 7a (Flash) 7- (OS)               7a/7a+ (OS),  7a (Flash),  7- (OS),  1875
211 Srnky 7- (RP) 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS) 4- (OS) 4- (OS) 3 (OS) 7- (RP),  6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  4- (OS),  4- (OS),  3 (OS),  1875
212 MS 8 (PP) 6c+ (PP) 6b (Flash)               8 (PP),  6c+ (PP),  6b (Flash),  1850
213 HujosH 6+ (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS) 4- (OS) 3 (OS) 6+ (RP),  6+ (RP),&nbs