Súľov

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 Buco 8c+ (PP) 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8c+ (PP),  8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  11750
2 :o) 8c+ (PP) 11- (PP) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  11625
3 kubo 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11575
4 kurko 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  11425
5 kmeto 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11400
6 George 10+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10925
7 Radoslaf 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  10750
8 patrikg 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10675
9 kodys 8c (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10650
10 rici 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10575
11 kmocho 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10450
12 yoghurt 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  10425
13 Smuel 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10275
14 Ado 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10250
15 Onndro 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10200
16 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  10100
17 Edgar 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10050
18 svrco 10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9775
19 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 7c+ (RP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 7c/7c+ (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  7c+ (RP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  7c/7c+ (PP),  9750
20 masko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
21 risko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
22 stygian 8b (PP) 8a+/8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9/9+ (RP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9/9+ (RP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  9450
23 misko 8b+/8c (PP) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+/8a (RP) 9- (RP) 7b+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8b+/8c (PP),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+/8a (RP),  9- (RP),  7b+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  9425
24 mator 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9225
25 edo 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b (PP) 7c+ (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8775
26 samoT 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (Flash) 9+/10- (PP) 7c+ (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (OS) 8a+ (PP),  8a (PP),  8a (Flash),  9+/10- (PP),  7c+ (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (OS),  8700
27 PatrikP 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8700
28 marmot 8a (PP) 9 (RP) 9 (RP) 9 (RP) 9 (PP) 9- (RP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b (RP) 8+ (OS) 8a (PP),  9 (RP),  9 (RP),  9 (RP),  9 (PP),  9- (RP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b (RP),  8+ (OS),  8700
29 DVOR100 9+ (PP) 7c (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 9+ (PP),  7c (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8700
30 MartinK 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (OS) 7b (PP) 8+/9- (RP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (OS),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8650
31 kuboo 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8550
32 poloncok97 7c (PP) 7c (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 7b (PP) 7c (PP),  7c (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  7b (PP),  8525
33 Kvaso 7c+ (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 7c+ (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8450
34 ;-) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8425
35 Peder M 7c+ (PP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b+ (Flash) 8 (Flash) 8 (PP) 7c+ (PP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b+ (Flash),  8 (Flash),  8 (PP),  8400
36 sivak 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8400
37 adamkaniak 9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8300
38 T2janko 9+/10- (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (Flash) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (Flash),  8250
39 major 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8225
40 Robo_L 8b (PP) 8a/8a+ (Flash) 8a (PP) 7c+ (OS) 9 (Flash) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+ (OS) 8 (Flash)   8b (PP),  8a/8a+ (Flash),  8a (PP),  7c+ (OS),  9 (Flash),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+ (OS),  8 (Flash),  8150
41 logic 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8100
42 Jonatan 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8050
43 Belayer 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 7a+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  7a+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8000
44 palopalica 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7800
45 adi 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a/7a+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a/7a+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  7625
46 Brano 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7575
47 -erik- 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (Flash) 7a (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (Flash),  7a (PP),  7550
48 kondor 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  7550
49 lieko 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  7400
50 Evik 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7375
51 Cyril 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 7 (OS)   9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7300
52 Miluch 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (PP),  7250
53 janino 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  7250
54 planci 7b+ (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (RP) 7a/7a+ (RP) 8 (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 7b+ (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (RP),  7a/7a+ (RP),  8 (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  7200
55 svanty 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7+ (PP),  7175
56 krhlo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  7150
57 JS 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7100
58 Filipo 9+/10- (PP) 7b+ (PP) 7b+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 7 (PP) 9+/10- (PP),  7b+ (PP),  7b+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  7 (PP),  7050
59 jelencek 9+/10- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9+/10- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6675
60 Adam3 9- (PP) 9- (Flash) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (Flash) 8- (OS) 7+/8- (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7- (OS) 9- (PP),  9- (Flash),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (Flash),  8- (OS),  7+/8- (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7- (OS),  6625
61 petra 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6625
62 tomaso 8b (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (Flash)       8b (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (Flash),  6550
63 Alxkuchar 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+/8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7- (RP) 7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+/8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7- (RP),  6400
64 kekel 9- (PP) 8 (RP) 8 (Flash) 8- (RP) 8- (OS) 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (OS) 9- (PP),  8 (RP),  8 (Flash),  8- (RP),  8- (OS),  8- (Flash),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (OS),  6375
65 Milosh 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (RP),  6375
66 exman 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6375
67 korman 8 (RP) 8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (RP) 8 (RP),  8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (RP),  6250
68 chorche 8+ (OS) 8+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 6a+ (OS) 7- (PP) 8+ (OS),  8+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  6a+ (OS),  7- (PP),  6000
69 Kec 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  5925
70 Kufic 9- (PP) 8 (Flash) 8 (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8 (Flash),  8 (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5850
71 Patilla 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5850
72 orvaq 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  5850
73 tomato 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5725
74 Lampus 9- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  5650
75 Bart_Simpson 8 (OS) 8- (PP) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 8 (OS),  8- (PP),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  5650
76 climberko 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  5625
77 Skuku 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5575
78 Filip74 8 (PP) 6c+ (Flash) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 8 (PP),  6c+ (Flash),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  5575
79 struk 8+/9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  5550
80 Climber 8+/9- (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8+/9- (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5500
81 oliv 7b+ (PP) 6c+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7b+ (PP),  6c+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  5450
82 KnedloVepro 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  5450
83 martyn 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (Flash) 7- (PP) 6c+ (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (Flash),  7- (PP),  5425
84 adamk 8 (PP) 8- (PP) 7+ (AF) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (PP),  8- (PP),  7+ (AF),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5400
85 PONdeLOK 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5375
86 RoboK 9- (PP) 9- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS)   9- (PP),  9- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5250
87 Pao Tao 8 (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5250
88 amater 8- (TR) 7+ (TR) 7 (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Flash) 8- (TR),  7+ (TR),  7 (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Flash),  5125
89 Bombaj 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5100
90 marek.tn 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)     8+ (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5075
91 šošon 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5075
92 mroz 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5050
93 helljohn 8- (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5050
94 viva 6c+ (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6c+ (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  5000
95 Ryzoto 8- (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (AF) 7 (AF) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (OS) 8- (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (AF),  7 (AF),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (OS),  4950
96 DuNo 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7- (AF) 7- (TR) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7- (AF),  7- (TR),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  4925
97 unko 8 (RP) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 8 (RP),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4900
98 suco 8- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  4900
99 TBplanta 8 (TR) 8- (TR) 7+ (RK) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (TR),  8- (TR),  7+ (RK),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4825
100 matoo 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  4825
101 Lukash 8+ (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS)     8+ (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  4775
102 Matik 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  4725
103 JankoS 7+ (TR) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RK) 7 (OS) 7- (TR) 7- (RK) 7- (RK) 7- (OS) 6+ (Flash) 7+ (TR),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RK),  7 (OS),  7- (TR),  7- (RK),  7- (RK),  7- (OS),  6+ (Flash),  4725
104 shufel 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4700
105 Fili_P 7/7+ (TR) 7 (Flash) 7- (Flash) 7- (AF) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RK) 7- (OS) 7- (AF) 7- (PP) 7/7+ (TR),  7 (Flash),  7- (Flash),  7- (AF),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RK),  7- (OS),  7- (AF),  7- (PP),  4625
106 blxa 7+ (RP) 7+ (AF) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 7+ (RP),  7+ (AF),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4600
107 Majus 9- (PP) 7a (TR) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6a+ (TR) 6+ (RP) 5 (RP)   9- (PP),  7a (TR),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6a+ (TR),  6+ (RP),  5 (RP),  4550
108 kyslik 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  4550
109 dewpZA 7+ (TR) 7+ (AF) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (AF),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (TR),  4500
110 DuroM 7b+ (RP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (OS)       7b+ (RP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  4475
111 cervik 7b+ (Flash) 8+ (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS)         7b+ (Flash),  8+ (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  4475
112 lubos 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (Flash)         9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  4450
113 aladin 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (RP)       9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  4400
114 Bemani 7+ (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (AF) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (RP) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (AF),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (RP),  6 (OS),  4325
115 jeepo 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  4300
116 playde 9- (PP) 7a/7a+ (OS) 8 (PP) 6c+ (Flash) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS)       9- (PP),  7a/7a+ (OS),  8 (PP),  6c+ (Flash),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  4275
117 ĎurozoŽiliny 8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS)   8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  4225
118 Frodo 8- (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)   8- (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4150
119 suflik1 7+ (RP) 7 (OS) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS) 5c+ (RP) 5c+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (Flash) 7+ (RP),  7 (OS),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  5c+ (RP),  5c+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  4125
120 ostiepok 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP)           9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  4000
121 pulec 8 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (RK) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 8 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (RK),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  4000
122 katana 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (OS) 6+ (TR) 6+ (RP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (PP) 6 (A0) 7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (OS),  6+ (TR),  6+ (RP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (PP),  6 (A0),  3950
123 opicka 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS)       9- (PP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  3925
124 Fildo 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (Solo) 7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5 (Solo),  3825
125 Naro 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (PP),  3775
126 JohnyB 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
127 túška 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7b (OS)             10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  3725
128 karabaster 9- (PP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (PP) 6 (OS) 5+ (RP) 5 (RP)   9- (PP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (PP),  6 (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  3675
129 mma 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  3625
130 eppro 7+/8- (PP) 7+/8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (PP)       7+/8- (PP),  7+/8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (PP),  3575
131 mms 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6+/7- (OS) 6+ (TR) 6+ (RP) 6+ (TR) 6- (OS) 6- (TR) 5 (OS) 7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6+/7- (OS),  6+ (TR),  6+ (RP),  6+ (TR),  6- (OS),  6- (TR),  5 (OS),  3550
132 cernis 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3475
133 rasko 9- (PP) 8 (PP) 7+ (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS)         9- (PP),  8 (PP),  7+ (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  3375
134 Peterarwin 7+ (AF) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 7+ (AF),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  3375
135 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  3350
136 nuto 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (AF) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6 (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (AF),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6 (OS),  3350
137 Mac Gyver 7 (AF) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (PP) 5 (RK) 5- (AF) 7 (AF),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (PP),  5 (RK),  5- (AF),  3300
138 Bilmo 7 (Flash) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3300
139 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (PP) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (OS) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (PP),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (OS),  3250
140 vrana 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RK) 6 (OS) 6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RK),  6 (OS),  3250
141 duri 8+/9- (RP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS) 7- (OS) 4 (PP)         8+/9- (RP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  7- (OS),  4 (PP),  3200
142 tatras 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)     7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3200
143 Zuzka 9- (PP) 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 5- (Flash) 4 (OS) 4 (RP) 4- (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  5- (Flash),  4 (OS),  4 (RP),  4- (OS),  3175
144 Rapunzel 7 (TR) 7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6- (AF) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (OS) 5 (PP) 7 (TR),  7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6- (AF),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (OS),  5 (PP),  3075
145 vilko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP)               8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  3050
146 feejay 7- (RP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP) 4 (Solo) 7- (RP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  4 (Solo),  3000
147 Markus 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2975
148 Tomas 9- (PP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP)           9- (PP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  2950
149 magua 7 (RP) 7 (Flash) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     7 (RP),  7 (Flash),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2925
150 mada 7- (RP) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  2925
151 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  2925
152 Miramia 8 (TR) 7 (PP) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (OS) 4+ (OS) 4 (OS)     8 (TR),  7 (PP),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2900
153 tirak 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6- (OS)       7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  2900
154 Hrubo 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash)             9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  2825
155 Stanley7 7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2825
156 Mardrex 7b+ (PP) 7b (PP) 8- (OS) 6b (OS)             7b+ (PP),  7b (PP),  8- (OS),  6b (OS),  2800
157 Slumber 8+ (OS) 8 (OS) 8 (PP) 8- (OS)             8+ (OS),  8 (OS),  8 (PP),  8- (OS),  2800
158 lubor 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2800
159 Variant 9+/10- (PP) 9 (OS) 9- (OS)               9+/10- (PP),  9 (OS),  9- (OS),  2750
160 revo 7+ (AF) 7 (OS) 7- (PP) 7- (RP) 7- (AF) 6 (PP)         7+ (AF),  7 (OS),  7- (PP),  7- (RP),  7- (AF),  6 (PP),  2725
161 &rej 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2700
162 Alchymista 8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
163 sykoraa 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  2650
164 Upratovac 7- (TR) 6+ (RP) 6 (RP) 6- (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5+ (RP) 5 (RP) 5 (RP) 5 (PP) 7- (TR),  6+ (RP),  6 (RP),  6- (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5+ (RP),  5 (RP),  5 (RP),  5 (PP),  2625
165 kača_C 9- (PP) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 5c (PP)             9- (PP),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  5c (PP),  2600
166 KACIatko 8 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS)           8 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  2600
167 Daška 7- (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (Flash)       7- (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  2600
168 MsMarulik 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (PP)   7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  2575
169 tomasso 7- (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP)       7- (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  2575
170 buzo 7c+ (Flash) 7b (OS) 7b (PP)               7c+ (Flash),  7b (OS),  7b (PP),  2550
171 turbo 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)           8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2550
172 RockDaddy 7 (Flash) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4 (RP)       7 (Flash),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4 (RP),  2550
173 sano 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)   7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2550
174 peter.L 7 (OS) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (PP) 6 (OS)         7 (OS),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (PP),  6 (OS),  2550
175 adamus 7- (TR) 6- (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  2550
176 wargi 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP)               9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  2500
177 LukasPP 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash)               7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  2500
178 STone 7- (RP) 6+ (OS) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 7- (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2475
179 MarosKl 7- (PP) 6+ (PP) 6 (RP) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (RP) 5 (RP) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 7- (PP),  6+ (PP),  6 (RP),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (RP),  5 (RP),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  2450
180 greta 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP)             8- (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  2375
181 Dollym 8+ (PP) 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (PP) 5 (OS) 4+ (RP)     8+ (PP),  6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (PP),  5 (OS),  4+ (RP),  2325
182 skyd 7 (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 5 (RP) 5- (OS) 4 (OS)       7 (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  5 (RP),  5- (OS),  4 (OS),  2325
183 lajchy 9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP)               9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  2250
184 scub 7- (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (TR) 5 (OS) 5- (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4- (Flash) 7- (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (TR),  5 (OS),  5- (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  2225
185 Branik 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS) 5+ (Flash) 5+ (PP) 5+ (PP) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  5+ (Flash),  5+ (PP),  5+ (PP),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2225
186 Petrus 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             8- (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2175
187 fonzy 9- (PP) 8 (AF) 6 (OS) 5 (OS)             9- (PP),  8 (AF),  6 (OS),  5 (OS),  2050
188 Babrak 7 (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (RP)           7 (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (RP),  2050
189 fred 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (PP)         7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (PP),  2050
190 simkor 8- (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  2025
191 drejka 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (OS)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (OS),  2025
192 Heňo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)     6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2025
193 liuu 8- (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             8- (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  2000
194 MajoHustaty 6+ (TR) 6+ (PP) 6 (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS)       6+ (TR),  6+ (PP),  6 (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  1975
195 kola 6+ (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5 (RP) 4 (RP)     6+ (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5 (RP),  4 (RP),  1950
196 pavel4000 8a+ (PP) 9-/9 (OS)                 8a+ (PP),  9-/9 (OS),  1925
197 Certo 8 (PP) 8- (RP) 7+ (PP)               8 (PP),  8- (RP),  7+ (PP),  1925
198 Mihal_TO 7- (AF) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (AF) 5+ (OS)           7- (AF),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (AF),  5+ (OS),  1925
199 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1925
200 Dada 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (TR) 6- (OS) 5 (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (TR),  6- (OS),  5 (OS),  1900
201 JoLo 7a/7a+ (OS) 7a (Flash) 7- (OS)               7a/7a+ (OS),  7a (Flash),  7- (OS),  1875
202 MS 8 (PP) 6c+ (PP) 6b (Flash)               8 (PP),  6c+ (PP),  6b (Flash),  1850
203 kuko1 9 (PP) 9 (RP)                 9 (PP),  9 (RP),  1800
204 RIZO 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS)               8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  1800
205 matejs 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1800
206 Goro 8- (OS) 8- (Flash) 7- (OS)               8- (OS),  8- (Flash),  7- (OS),  1750
207 pepan 6+ (TR) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6+ (TR),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1750
208 Arasheet 7- (RP) 7- (PP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (PP) 4 (Flash) 4- (OS)     7- (RP),  7- (PP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (PP),  4 (Flash),  4- (OS),  1700
209 Zuz_Cinta 9 (PP) 8 (PP)                 9 (PP),  8 (PP),  1600
210 Puški 6+ (TR) 6- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (RP) 5 (TR) 5- (TR)       6+ (TR),  6- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (RP),  5 (TR),  5- (TR),  1600
211 petuli 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS)               7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  1575
212 katka.s 8 (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1500
213 tiri 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 5 (TR)             7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  5 (TR),  1500
214 Sokninth 6+ (TR) 6- (AF) 5+ (AF) 5 (PP) 5 (AF) 5- (OS) 4 (OS)       6+ (TR),  6- (AF),  5+ (AF),  5 (PP),  5 (AF),  5- (OS),  4 (OS),  1500
215 PooH 6+ (OS) 6 (TR) 6 (AF) 6- (OS) 5 (OS) 4 (OS)         6+ (OS),  6 (TR),  6 (AF),  6- (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1500
216 Kitty 8+ (PP) 8 (PP)                 8+ (PP),  8 (PP),  1450
217 tuharek 7+ (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)               7+ (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  1450
218 zmetok 6 (AF) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)         6 (AF),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1425
219 willy fog 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)         6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  1425
220 rmnbhl 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)               7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  1400
221 Šofik 6+ (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (TR) 5- (RP)