Súľov

Rebríček

. Prezývka Prelezy Prelezy Body
1 :o) 8c+ (PP) 11- (PP) 10+/11- (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10 (PP) 8c+ (PP),  11- (PP),  10+/11- (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10 (PP),  11625
2 kubo 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+/8c (PP) 10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 10/10+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+/8c (PP),  10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  10/10+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  11575
3 kmeto 8c (PP) 8c (PP) 8b+/8c (PP) 8b+ (PP) 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8c (PP),  8c (PP),  8b+/8c (PP),  8b+ (PP),  8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  11400
4 George 10+ (PP) 8b+ (PP) 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10- (PP) 10+ (PP),  8b+ (PP),  10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10- (PP),  10925
5 Buco 8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (RP) 8a (PP) 8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (RP),  8a (PP),  10875
6 Radoslaf 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  10750
7 patrikg 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8b/8b+ (PP),  8b (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10675
8 kodys 8c (PP) 8b/8b+ (PP) 8b (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8c (PP),  8b/8b+ (PP),  8b (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10650
9 rici 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  10575
10 kmocho 10 (PP) 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 10 (PP),  10 (PP),  10-/10 (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  10450
11 yoghurt 10/10+ (PP) 10 (PP) 8b (PP) 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 10/10+ (PP),  10 (PP),  8b (PP),  10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  10425
12 Ado 8a+/8b (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 8a+/8b (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  10250
13 Onndro 10-/10 (PP) 10- (PP) 8a+ (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 10-/10 (PP),  10- (PP),  8a+ (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  10200
14 Edgar 10 (PP) 10-/10 (PP) 8a/8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 10 (PP),  10-/10 (PP),  8a/8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  10050
15 aceman 10- (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 10- (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  10050
16 kurko 8b+ (PP) 8b (PP) 8a+/8b (PP) 8a+ (PP) 8a (PP) 8a (OS) 7c+ (PP) 7b+ (Flash) 9- (OS) 9- (OS) 8b+ (PP),  8b (PP),  8a+/8b (PP),  8a+ (PP),  8a (PP),  8a (OS),  7c+ (PP),  7b+ (Flash),  9- (OS),  9- (OS),  9875
17 svrco 10 (PP) 8a+/8b (PP) 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 10 (PP),  8a+/8b (PP),  10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9775
18 risko 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9/9+ (PP) 9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
19 masko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 8a+ (PP),  9+/10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9725
20 Adolezcent 10- (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 8a (PP) 7c+ (RP) 7c+ (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 10- (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  8a (PP),  7c+ (RP),  7c+ (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9525
21 stygian 8b (PP) 8a+/8b (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP) 9/9+ (RP) 9 (PP) 7c (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 7b+ (PP) 8b (PP),  8a+/8b (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  9/9+ (RP),  9 (PP),  7c (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  7b+ (PP),  9450
22 misko 8b+/8c (PP) 8a+/8b (PP) 8a (PP) 8a (PP) 8a (RP) 7c+/8a (RP) 9- (RP) 7b+ (OS) 8+ (PP) 8+ (OS) 8b+/8c (PP),  8a+/8b (PP),  8a (PP),  8a (PP),  8a (RP),  7c+/8a (RP),  9- (RP),  7b+ (OS),  8+ (PP),  8+ (OS),  9425
23 mator 8a (PP) 7c+ (PP) 7c+ (PP) 9+ (PP) 9+ (PP) 9 (RP) 9 (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  7c+ (PP),  9+ (PP),  9+ (PP),  9 (RP),  9 (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9225
24 edo 7c+ (PP) 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 7b (PP) 7c+ (PP),  9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  7b (PP),  8775
25 MartinK 9+/10- (PP) 9 (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (PP) 9- (RP) 9- (OS) 7b (PP) 8+/9- (RP) 9+/10- (PP),  9 (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (PP),  9- (RP),  9- (OS),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8650
26 PatrikP 8a (PP) 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+ (OS) 8a (PP),  7c/7c+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+ (OS),  8600
27 DVOR100 9+ (PP) 7c (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 7b+ (OS) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (OS) 9+ (PP),  7c (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  7b+ (OS),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (OS),  8475
28 ;-) 9+/10- (PP) 9/9+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (Flash) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9+/10- (PP),  9/9+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (Flash),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8425
29 sivak 7c/7c+ (PP) 9 (PP) 7c (RP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7c/7c+ (PP),  9 (PP),  7c (RP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8400
30 T2janko 9+/10- (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (RP) 9- (OS) 8+/9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (RP) 8+ (OS) 8 (Flash) 9+/10- (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (RP),  9- (OS),  8+/9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (RP),  8+ (OS),  8 (Flash),  8250
31 major 9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8225
32 logic 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (RP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (RP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8100
33 Jonatan 8a (PP) 7c+ (PP) 9 (PP) 9- (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8a (PP),  7c+ (PP),  9 (PP),  9- (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8050
34 koshpold 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 7b (PP) 8+ (PP) 7a+ (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  7b (PP),  8+ (PP),  7a+ (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8000
35 palopalica 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7800
36 Kvaso 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 7b (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (PP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  7b (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (PP),  8- (OS),  7700
37 poloncok97 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (Flash) 7b (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8 (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (Flash),  7b (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8 (PP),  7650
38 adi 9- (PP) 9- (PP) 7b (PP) 7a+ (OS) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8+ (OS) 7a/7a+ (PP) 8 (Flash) 8 (RP) 9- (PP),  9- (PP),  7b (PP),  7a+ (OS),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8+ (OS),  7a/7a+ (PP),  8 (Flash),  8 (RP),  7625
39 Brano 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (RP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (RP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (OS),  7575
40 -erik- 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (RP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (PP) 8 (Flash) 7a (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (RP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (PP),  8 (Flash),  7a (PP),  7550
41 adamkaniak 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  7500
42 kondor 9- (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (OS) 8- (PP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (OS),  8- (PP),  8- (OS),  7400
43 lieko 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8+ (PP) 8+ (Flash) 8+ (OS) 8- (Flash) 8- (RP) 8- (RP) 8- (OS) 9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8+ (PP),  8+ (Flash),  8+ (OS),  8- (Flash),  8- (RP),  8- (RP),  8- (OS),  7400
44 Evik 9- (PP) 7b+ (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8-/8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 9- (PP),  7b+ (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8-/8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7375
45 Peder M 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 7b+ (PP) 8 (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 7 (Flash) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  7b+ (PP),  8 (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7 (Flash),  7350
46 samoT 8a+ (PP) 7c+ (PP) 7b (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 7a (OS) 8- (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 8a+ (PP),  7c+ (PP),  7b (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  7a (OS),  8- (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7350
47 Cyril 9+ (PP) 9 (PP) 9-/9 (PP) 9-/9 (PP) 9- (Flash) 9- (PP) 9- (PP) 8- (OS) 7 (OS)   9+ (PP),  9 (PP),  9-/9 (PP),  9-/9 (PP),  9- (Flash),  9- (PP),  9- (PP),  8- (OS),  7 (OS),  7300
48 Miluch 9 (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8/8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (PP) 9 (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8/8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (PP),  7250
49 janino 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (OS) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (RP) 8- (PP) 8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (OS),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (RP),  8- (PP),  7250
50 planci 7b+ (PP) 9- (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 7a/7a+ (RP) 7a/7a+ (RP) 8 (PP) 6c+ (PP) 6c+ (OS) 6b+ (Flash) 7b+ (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  7a/7a+ (RP),  7a/7a+ (RP),  8 (PP),  6c+ (PP),  6c+ (OS),  6b+ (Flash),  7200
51 svanty 9- (PP) 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (PP) 8- (Flash) 8- (Flash) 7+ (PP) 9- (PP),  9- (PP),  8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  7+ (PP),  7175
52 krhlo 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (RP) 8 (RP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (RP),  8 (RP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (OS),  7150
53 JS 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8 (OS) 8- (OS) 8- (PP) 8- (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8 (OS),  8- (OS),  8- (PP),  8- (Flash),  7100
54 jelencek 9+/10- (PP) 8+ (Flash) 8 (PP) 8 (OS) 8 (RP) 8- (OS) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS) 9+/10- (PP),  8+ (Flash),  8 (PP),  8 (OS),  8 (RP),  8- (OS),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6675
55 petra 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  6625
56 tomaso 8b (PP) 9+/10- (PP) 9+ (PP) 9 (PP) 9 (RP) 9- (RP) 9- (Flash)       8b (PP),  9+/10- (PP),  9+ (PP),  9 (PP),  9 (RP),  9- (RP),  9- (Flash),  6550
57 Milosh 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 8- (RP) 8- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7+ (OS) 7 (PP) 7 (RP) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  8- (RP),  8- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7+ (OS),  7 (PP),  7 (RP),  6375
58 exman 8+ (PP) 8+ (OS) 8 (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+/8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 8+ (PP),  8+ (OS),  8 (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+/8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6375
59 korman 8 (RP) 8 (OS) 8-/8 (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7+ (PP) 7+ (RP) 8 (RP),  8 (OS),  8-/8 (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7+ (PP),  7+ (RP),  6250
60 chorche 8+ (OS) 8+ (Flash) 7a/7a+ (PP) 8- (PP) 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (RP) 7 (Flash) 6a+ (OS) 7- (PP) 8+ (OS),  8+ (Flash),  7a/7a+ (PP),  8- (PP),  8- (Flash),  7+ (OS),  7 (RP),  7 (Flash),  6a+ (OS),  7- (PP),  6000
61 Kec 8+ (PP) 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (PP) 7/7+ (PP) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 8+ (PP),  8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (PP),  7/7+ (PP),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  5925
62 orvaq 8+ (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 8+ (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  7+ (PP),  7+ (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  5850
63 Patilla 8+/9- (PP) 8+ (PP) 8 (PP) 8- (OS) 8- (RP) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8+/9- (PP),  8+ (PP),  8 (PP),  8- (OS),  8- (RP),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5850
64 kuboo 8 (PP) 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (Flash) 8 (PP),  8- (Flash),  8- (PP),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (Flash),  5750
65 tomato 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7+ (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7+ (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  5725
66 Lampus 9- (PP) 8- (PP) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 9- (PP),  8- (PP),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  5650
67 climberko 8+ (PP) 8- (OS) 8- (Flash) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 8+ (PP),  8- (OS),  8- (Flash),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  5625
68 Skuku 8 (PP) 8- (PP) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 8 (PP),  8- (PP),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  5575
69 struk 8+/9- (PP) 8- (RP) 8- (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (Flash) 8+/9- (PP),  8- (RP),  8- (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (Flash),  5550
70 Climber 8+/9- (PP) 8 (RP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8+/9- (PP),  8 (RP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5500
71 Kufic 8 (Flash) 8 (OS) 7+ (OS) 7/7+ (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 8 (Flash),  8 (OS),  7+ (OS),  7/7+ (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  5450
72 oliv 7b+ (PP) 6c+ (Flash) 7+ (OS) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7b+ (PP),  6c+ (Flash),  7+ (OS),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  5450
73 marmot 9 (RP) 9 (RP) 9 (RP) 7b (RP) 8 (RP) 8- (RP) 7+/8- (RP)       9 (RP),  9 (RP),  9 (RP),  7b (RP),  8 (RP),  8- (RP),  7+/8- (RP),  5450
74 adamk 8 (PP) 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (PP) 7 (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (AF) 8 (PP),  8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (PP),  7 (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (AF),  5425
75 martyn 6c+ (PP) 6c+ (Flash) 8- (OS) 7+ (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6a+ (Flash) 7- (PP) 6c+ (PP),  6c+ (Flash),  8- (OS),  7+ (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6a+ (Flash),  7- (PP),  5425
76 Filip74 6c+ (Flash) 8- (PP) 7+ (PP) 7 (Flash) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (Flash) 7 (PP) 6c+ (Flash),  8- (PP),  7+ (PP),  7 (Flash),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (Flash),  7 (PP),  5375
77 Bart_Simpson 8 (OS) 7+ (PP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (OS) 7 (OS) 8 (OS),  7+ (PP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (OS),  7 (OS),  5350
78 Pao Tao 8 (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 7+/8- (PP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 6 (OS) 6 (OS) 8 (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  7+/8- (PP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  6 (OS),  6 (OS),  5250
79 RoboK 9- (PP) 9- (PP) 8- (PP) 8- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS)   9- (PP),  9- (PP),  8- (PP),  8- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  5250
80 amater 8- (TR) 7+ (TR) 7 (OS) 7 (TR) 7 (TR) 7 (RP) 7 (TR) 7 (TR) 7- (RP) 7- (Flash) 8- (TR),  7+ (TR),  7 (OS),  7 (TR),  7 (TR),  7 (RP),  7 (TR),  7 (TR),  7- (RP),  7- (Flash),  5125
81 Bombaj 8 (PP) 7+ (PP) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (Flash) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 8 (PP),  7+ (PP),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (Flash),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  5100
82 šošon 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (AF) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (AF),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  5075
83 marek.tn 8+ (OS) 8+ (OS) 8 (OS) 8- (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS)     8+ (OS),  8+ (OS),  8 (OS),  8- (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  5075
84 helljohn 8- (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (RP),  7- (RP),  5050
85 mroz 8 (RP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (OS) 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 8 (RP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (OS),  7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  5050
86 Robo_L 7c+ (OS) 9 (Flash) 9-/9 (Flash) 9- (Flash) 8+ (OS) 8 (Flash)         7c+ (OS),  9 (Flash),  9-/9 (Flash),  9- (Flash),  8+ (OS),  8 (Flash),  5025
87 viva 6c+ (PP) 8- (RP) 7+ (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6c+ (PP),  8- (RP),  7+ (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  5000
88 DuNo 8 (AF) 8- (AF) 7+ (AF) 7 (OS) 7 (OS) 7- (AF) 7- (TR) 7- (AF) 6+ (OS) 6 (OS) 8 (AF),  8- (AF),  7+ (AF),  7 (OS),  7 (OS),  7- (AF),  7- (TR),  7- (AF),  6+ (OS),  6 (OS),  4925
89 suco 8- (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 8- (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  4900
90 TBplanta 8 (TR) 8- (TR) 7+ (RK) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RK) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 8 (TR),  8- (TR),  7+ (RK),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RK),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  4825
91 matoo 7/7+ (PP) 7 (PP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (PP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (TR) 7/7+ (PP),  7 (PP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (PP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (TR),  4775
92 Lukash 8+ (OS) 8 (Flash) 8 (OS) 8- (OS) 7+ (OS) 7 (OS) 7 (OS) 6+/7- (OS)     8+ (OS),  8 (Flash),  8 (OS),  8- (OS),  7+ (OS),  7 (OS),  7 (OS),  6+/7- (OS),  4775
93 KnedloVepro 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP) 7 (PP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (PP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (RP) 8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  7 (PP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (PP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (RP),  4775
94 Matik 7+ (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (RP) 7+ (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (RP),  4725
95 JankoS 7+ (TR) 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RK) 7 (OS) 7- (TR) 7- (RK) 7- (RK) 7- (OS) 6+ (Flash) 7+ (TR),  7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RK),  7 (OS),  7- (TR),  7- (RK),  7- (RK),  7- (OS),  6+ (Flash),  4725
96 shufel 7 (PP) 7 (OS) 7 (RP) 7 (RP) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (Flash) 7- (PP) 7- (PP) 7 (PP),  7 (OS),  7 (RP),  7 (RP),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (Flash),  7- (PP),  7- (PP),  4700
97 blxa 7+ (RP) 7+ (AF) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (OS) 7- (RP) 7- (TR) 6+ (Flash) 6+ (OS) 7+ (RP),  7+ (AF),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (OS),  7- (RP),  7- (TR),  6+ (Flash),  6+ (OS),  4600
98 Majus 9- (PP) 7a (TR) 6b+ (PP) 7 (PP) 7 (PP) 7- (OS) 6a+ (TR) 6+ (RP) 5 (RP)   9- (PP),  7a (TR),  6b+ (PP),  7 (PP),  7 (PP),  7- (OS),  6a+ (TR),  6+ (RP),  5 (RP),  4550
99 dewpZA 7+ (TR) 7+ (AF) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (AF) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (TR) 7+ (TR),  7+ (AF),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (AF),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (TR),  4500
100 DuroM 7b+ (RP) 7a/7a+ (PP) 7a (PP) 6c (OS) 6b+ (PP) 6b+ (PP) 6b (OS)       7b+ (RP),  7a/7a+ (PP),  7a (PP),  6c (OS),  6b+ (PP),  6b+ (PP),  6b (OS),  4475
101 cervik 7b+ (Flash) 8+ (PP) 7a+ (Flash) 7a/7a+ (RP) 7a (OS) 7a (OS)         7b+ (Flash),  8+ (PP),  7a+ (Flash),  7a/7a+ (RP),  7a (OS),  7a (OS),  4475
102 lubos 9- (PP) 8+/9- (PP) 8+/9- (PP) 8 (PP) 8- (Flash) 8- (Flash)         9- (PP),  8+/9- (PP),  8+/9- (PP),  8 (PP),  8- (Flash),  8- (Flash),  4450
103 aladin 9- (PP) 8+ (PP) 8 (OS) 7+ (RP) 7+ (Flash) 7 (OS) 7- (RP)       9- (PP),  8+ (PP),  8 (OS),  7+ (RP),  7+ (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  4400
104 Bemani 7+ (RP) 7 (PP) 7 (Flash) 7 (AF) 7- (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (RP) 6 (OS) 7+ (RP),  7 (PP),  7 (Flash),  7 (AF),  7- (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (RP),  6 (OS),  4325
105 playde 9- (PP) 7a/7a+ (OS) 8 (PP) 6c+ (Flash) 7- (OS) 6a+ (OS) 7- (OS)       9- (PP),  7a/7a+ (OS),  8 (PP),  6c+ (Flash),  7- (OS),  6a+ (OS),  7- (OS),  4275
106 ĎurozoŽiliny 8- (RP) 7+ (RP) 7 (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS)   8- (RP),  7+ (RP),  7 (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  4225
107 jeepo 7 (RP) 7 (OS) 7- (OS) 7- (RP) 7- (RP) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (RP) 6+ (RP) 7 (RP),  7 (OS),  7- (OS),  7- (RP),  7- (RP),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (RP),  6+ (RP),  4200
108 pulec 8 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (RK) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 6- (OS) 6- (OS) 8 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (RK),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  6- (OS),  6- (OS),  4000
109 ostiepok 9- (PP) 9- (PP) 9- (PP) 8+ (RP) 8 (PP)           9- (PP),  9- (PP),  9- (PP),  8+ (RP),  8 (PP),  4000
110 katana 7 (Flash) 7 (Flash) 7 (RP) 7- (OS) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (PP) 6+ (Flash) 6 (PP) 6 (A0) 7 (Flash),  7 (Flash),  7 (RP),  7- (OS),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (PP),  6+ (Flash),  6 (PP),  6 (A0),  3950
111 opicka 9- (PP) 8+ (Flash) 8- (Flash) 7+ (Flash) 7- (Flash) 6+ (Flash) 6 (OS)       9- (PP),  8+ (Flash),  8- (Flash),  7+ (Flash),  7- (Flash),  6+ (Flash),  6 (OS),  3925
112 Fildo 7 (TR) 7 (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 7- (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (TR) 5 (Solo) 7 (TR),  7 (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  7- (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (TR),  5 (Solo),  3825
113 kyslik 7 (OS) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6 (TR) 6 (Flash) 7 (OS),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6 (TR),  6 (Flash),  3800
114 Naro 7+ (TR) 7 (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (Flash) 6 (RP) 6 (PP) 7+ (TR),  7 (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (Flash),  6 (RP),  6 (PP),  3775
115 JohnyB 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  3750
116 túška 10-/10 (PP) 7c+ (PP) 7c (OS) 7b (OS)             10-/10 (PP),  7c+ (PP),  7c (OS),  7b (OS),  3725
117 kekel 9- (PP) 8 (RP) 8- (RP) 7+ (OS) 7 (RP) 7- (OS)         9- (PP),  8 (RP),  8- (RP),  7+ (OS),  7 (RP),  7- (OS),  3725
118 mma 7 (RP) 7- (PP) 7- (PP) 7- (Flash) 7- (PP) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (RP) 5+ (OS) 5 (OS) 7 (RP),  7- (PP),  7- (PP),  7- (Flash),  7- (PP),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (RP),  5+ (OS),  5 (OS),  3625
119 Frodo 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)     7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  3500
120 cernis 7- (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 6+ (Flash) 6 (RP) 6 (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  6+ (Flash),  6 (RP),  6 (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  3475
121 Peterarwin 7+ (AF) 7 (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6 (TR) 5+ (AF) 5+ (TR) 5 (OS) 7+ (AF),  7 (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6 (TR),  5+ (AF),  5+ (TR),  5 (OS),  3375
122 8 (RP) 8 (RP) 8- (RP) 8- (RP) 8- (RP)           8 (RP),  8 (RP),  8- (RP),  8- (RP),  8- (RP),  3350
123 Mac Gyver 7 (AF) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6+ (AF) 6 (OS) 6 (AF) 5+ (PP) 5 (RK) 5- (AF) 7 (AF),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6+ (AF),  6 (OS),  6 (AF),  5+ (PP),  5 (RK),  5- (AF),  3300
124 Bilmo 7 (Flash) 7 (OS) 7- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS) 5 (OS) 4 (OS) 7 (Flash),  7 (OS),  7- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  5 (OS),  4 (OS),  3300
125 janau 7- (PP) 7- (PP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (TR) 6 (PP) 6- (RP) 6- (PP) 6- (OS) 6- (PP) 7- (PP),  7- (PP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (TR),  6 (PP),  6- (RP),  6- (PP),  6- (OS),  6- (PP),  3200
126 vrana 6+ (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6 (OS) 6 (RK) 6- (RP) 6+ (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6 (OS),  6 (RK),  6- (RP),  3200
127 tatras 7 (RP) 7 (RP) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)     7 (RP),  7 (RP),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  3200
128 Zuzka 9- (PP) 8+ (PP) 7- (OS) 6+ (PP) 6+ (Flash) 5- (Flash) 4 (OS) 4 (RP) 4- (OS)   9- (PP),  8+ (PP),  7- (OS),  6+ (PP),  6+ (Flash),  5- (Flash),  4 (OS),  4 (RP),  4- (OS),  3175
129 Rapunzel 7 (TR) 7- (AF) 6+ (TR) 6+ (TR) 6+ (Flash) 6- (AF) 5+ (PP) 5 (PP) 5 (OS) 5 (PP) 7 (TR),  7- (AF),  6+ (TR),  6+ (TR),  6+ (Flash),  6- (AF),  5+ (PP),  5 (PP),  5 (OS),  5 (PP),  3075
130 nuto 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (AF) 6 (RP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 6- (RP) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (AF),  6 (RP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  6- (RP),  3050
131 mada 7- (RP) 6+ (TR) 6+ (RP) 6 (Flash) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 6- (OS) 7- (RP),  6+ (TR),  6+ (RP),  6 (Flash),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  6- (OS),  3050
132 9 (RP) 9- (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 6- (RP)         9 (RP),  9- (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  6- (RP),  3050
133 vilko 8a+ (PP) 9+/10- (PP) 8a (PP)               8a+ (PP),  9+/10- (PP),  8a (PP),  3050
134 feejay 7- (RP) 7- (PP) 6+ (RP) 6+ (PP) 6 (RP) 6 (RP) 6- (RP) 6- (RP) 5 (RP) 4 (Solo) 7- (RP),  7- (PP),  6+ (RP),  6+ (PP),  6 (RP),  6 (RP),  6- (RP),  6- (RP),  5 (RP),  4 (Solo),  3000
135 Markus 7- (RP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 7- (RP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  2975
136 Tomas 9- (PP) 8- (PP) 7 (RP) 7 (RP) 7- (PP)           9- (PP),  8- (PP),  7 (RP),  7 (RP),  7- (PP),  2950
137 Fero Stiefel 7- (Flash) 6+ (Flash) 6+ (Flash) 6+ (RP) 6- (OS) 6- (Flash) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (Flash) 5+ (RP) 7- (Flash),  6+ (Flash),  6+ (Flash),  6+ (RP),  6- (OS),  6- (Flash),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (Flash),  5+ (RP),  2925
138 magua 7 (RP) 7 (Flash) 7- (AF) 7- (AF) 6+ (AF) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS)     7 (RP),  7 (Flash),  7- (AF),  7- (AF),  6+ (AF),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2925
139 tirak 7 (RP) 7- (OS) 7- (OS) 7- (OS) 7- (RP) 6+ (OS) 6- (OS)       7 (RP),  7- (OS),  7- (OS),  7- (OS),  7- (RP),  6+ (OS),  6- (OS),  2900
140 Stanley7 7- (Flash) 6+ (RP) 6+ (TR) 6 (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 7- (Flash),  6+ (RP),  6+ (TR),  6 (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  2825
141 Hrubo 9- (PP) 8+/9- (PP) 7+/8- (Flash) 7+ (Flash)             9- (PP),  8+/9- (PP),  7+/8- (Flash),  7+ (Flash),  2825
142 lubor 7- (Flash) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 6 (OS) 6- (OS)     7- (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  6 (OS),  6- (OS),  2800
143 Mardrex 7b+ (PP) 7b (PP) 8- (OS) 6b (OS)             7b+ (PP),  7b (PP),  8- (OS),  6b (OS),  2800
144 Variant 9+/10- (PP) 9 (OS) 9- (OS)               9+/10- (PP),  9 (OS),  9- (OS),  2750
145 &rej 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (RP) 6 (OS) 6- (RP) 6- (OS) 6- (OS) 5 (RP) 5 (OS) 6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (RP),  6 (OS),  6- (RP),  6- (OS),  6- (OS),  5 (RP),  5 (OS),  2700
146 Alchymista 8- (OS) 7+ (OS) 7 (Flash) 7 (OS) 7- (OS)           8- (OS),  7+ (OS),  7 (Flash),  7 (OS),  7- (OS),  2675
147 sykoraa 8+/9- (PP) 8 (OS) 8- (OS) 7 (OS)             8+/9- (PP),  8 (OS),  8- (OS),  7 (OS),  2650
148 KACIatko 8 (Flash) 7 (RP) 7 (PP) 7- (Flash) 7- (OS)           8 (Flash),  7 (RP),  7 (PP),  7- (Flash),  7- (OS),  2600
149 kača_C 9- (PP) 7a/7a+ (PP) 7a/7a+ (PP) 5c (PP)             9- (PP),  7a/7a+ (PP),  7a/7a+ (PP),  5c (PP),  2600
150 Daška 7- (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (RP) 6 (OS) 6 (RP) 6 (Flash)       7- (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (RP),  6 (OS),  6 (RP),  6 (Flash),  2600
151 tomasso 7- (OS) 7- (PP) 7- (PP) 7- (PP) 6+ (PP) 5+ (OS) 5 (PP)       7- (OS),  7- (PP),  7- (PP),  7- (PP),  6+ (PP),  5+ (OS),  5 (PP),  2575
152 MsMarulik 7+ (TR) 7- (TR) 6+ (TR) 6 (TR) 6- (TR) 5 (PP) 5 (PP) 4+ (PP) 4 (PP)   7+ (TR),  7- (TR),  6+ (TR),  6 (TR),  6- (TR),  5 (PP),  5 (PP),  4+ (PP),  4 (PP),  2575
153 adamus 7- (TR) 6- (OS) 6- (RP) 6- (RP) 6- (OS) 5+ (RP) 5+ (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (PP) 7- (TR),  6- (OS),  6- (RP),  6- (RP),  6- (OS),  5+ (RP),  5+ (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (PP),  2550
154 sano 7 (RP) 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)   7 (RP),  7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  2550
155 turbo 8- (PP) 7 (OS) 7 (OS) 7- (OS) 7- (OS)           8- (PP),  7 (OS),  7 (OS),  7- (OS),  7- (OS),  2550
156 RockDaddy 7 (Flash) 7 (PP) 7- (RP) 7- (Flash) 6 (RP) 6- (Flash) 4 (RP)       7 (Flash),  7 (PP),  7- (RP),  7- (Flash),  6 (RP),  6- (Flash),  4 (RP),  2550
157 wargi 9 (PP) 9- (PP) 8+ (PP)               9 (PP),  9- (PP),  8+ (PP),  2500
158 LukasPP 7b+ (PP) 7b+ (PP) 7b (Flash)               7b+ (PP),  7b+ (PP),  7b (Flash),  2500
159 greta 8- (Flash) 8- (PP) 7+ (RP) 7 (RP)             8- (Flash),  8- (PP),  7+ (RP),  7 (RP),  2375
160 skyd 7 (Flash) 7- (RP) 7- (OS) 7- (Flash) 5 (RP) 5- (OS) 4 (OS)       7 (Flash),  7- (RP),  7- (OS),  7- (Flash),  5 (RP),  5- (OS),  4 (OS),  2325
161 lajchy 9- (PP) 8+ (PP) 8- (PP)               9- (PP),  8+ (PP),  8- (PP),  2250
162 scub 7- (TR) 6 (TR) 6 (OS) 6 (OS) 6- (TR) 5 (OS) 5- (TR) 4 (OS) 4 (OS) 4- (Flash) 7- (TR),  6 (TR),  6 (OS),  6 (OS),  6- (TR),  5 (OS),  5- (TR),  4 (OS),  4 (OS),  4- (Flash),  2225
163 Petrus 8- (Flash) 7+ (OS) 7 (OS) 7- (OS)             8- (Flash),  7+ (OS),  7 (OS),  7- (OS),  2175
164 fred 7- (AF) 7- (TR) 6+ (TR) 6+ (TR) 6- (TR) 5 (PP)         7- (AF),  7- (TR),  6+ (TR),  6+ (TR),  6- (TR),  5 (PP),  2050
165 fonzy 9- (PP) 8 (AF) 6 (OS) 5 (OS)             9- (PP),  8 (AF),  6 (OS),  5 (OS),  2050
166 Babrak 7 (RP) 7- (RP) 7- (Flash) 6+ (OS) 6 (RP)           7 (RP),  7- (RP),  7- (Flash),  6+ (OS),  6 (RP),  2050
167 Heňo 6+ (RP) 6 (RP) 6- (OS) 6- (RP) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)     6+ (RP),  6 (RP),  6- (OS),  6- (RP),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  2025
168 simkor 8- (OS) 7+ (Flash) 7- (OS) 6+ (OS)             8- (OS),  7+ (Flash),  7- (OS),  6+ (OS),  2025
169 drejka 7 (PP) 7 (PP) 7- (PP) 5+ (PP) 5 (PP) 4+ (OS)         7 (PP),  7 (PP),  7- (PP),  5+ (PP),  5 (PP),  4+ (OS),  2025
170 liuu 8- (TR) 7 (OS) 7 (OS) 6+ (RP)             8- (TR),  7 (OS),  7 (OS),  6+ (RP),  2000
171 MajoHustaty 6+ (TR) 6+ (PP) 6 (TR) 6- (TR) 6- (RP) 6- (RP) 5+ (OS)       6+ (TR),  6+ (PP),  6 (TR),  6- (TR),  6- (RP),  6- (RP),  5+ (OS),  1975
172 kola 6+ (RP) 6 (TR) 6 (TR) 6- (RP) 5+ (TR) 5+ (RP) 5 (RP) 4 (RP)     6+ (RP),  6 (TR),  6 (TR),  6- (RP),  5+ (TR),  5+ (RP),  5 (RP),  4 (RP),  1950
173 karolk 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (RP) 5 (OS) 5 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (RP),  5 (OS),  5 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1925
174 Certo 8 (PP) 8- (RP) 7+ (PP)               8 (PP),  8- (RP),  7+ (PP),  1925
175 pavel4000 8a+ (PP) 9-/9 (OS)                 8a+ (PP),  9-/9 (OS),  1925
176 Dada 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (Flash) 6 (TR) 6- (OS) 5 (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (Flash),  6 (TR),  6- (OS),  5 (OS),  1900
177 JoLo 7a/7a+ (OS) 7a (Flash) 7- (OS)               7a/7a+ (OS),  7a (Flash),  7- (OS),  1875
178 MS 8 (PP) 6c+ (PP) 6b (Flash)               8 (PP),  6c+ (PP),  6b (Flash),  1850
179 matejs 7- (OS) 6+ (OS) 6+ (OS) 6 (OS) 5 (OS) 4+ (OS)         7- (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  6 (OS),  5 (OS),  4+ (OS),  1800
180 Hríbik 9- (OS) 7 (OS) 7- (RP)               9- (OS),  7 (OS),  7- (RP),  1800
181 RIZO 8- (RP) 8- (RP) 7 (OS)               8- (RP),  8- (RP),  7 (OS),  1800
182 kuko1 9 (PP) 9 (RP)                 9 (PP),  9 (RP),  1800
183 eppro 7 (RP) 7 (OS) 7- (Flash) 6+ (PP)             7 (RP),  7 (OS),  7- (Flash),  6+ (PP),  1800
184 suflik1 7 (OS) 6- (Flash) 6- (Flash) 5 (OS) 5 (Flash) 5 (OS) 4+ (Flash)       7 (OS),  6- (Flash),  6- (Flash),  5 (OS),  5 (Flash),  5 (OS),  4+ (Flash),  1750
185 pepan 6+ (TR) 6 (Flash) 6- (OS) 5+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)       6+ (TR),  6 (Flash),  6- (OS),  5+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1750
186 Arasheet 7- (RP) 7- (PP) 5 (RP) 5 (OS) 4+ (OS) 4 (PP) 4 (Flash) 4- (OS)     7- (RP),  7- (PP),  5 (RP),  5 (OS),  4+ (OS),  4 (PP),  4 (Flash),  4- (OS),  1700
187 Zuz_Cinta 9 (PP) 8 (PP)                 9 (PP),  8 (PP),  1600
188 Puški 6+ (TR) 6- (OS) 5+ (TR) 5 (OS) 5 (RP) 5 (TR) 5- (TR)       6+ (TR),  6- (OS),  5+ (TR),  5 (OS),  5 (RP),  5 (TR),  5- (TR),  1600
189 Dollym 6 (PP) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (RP) 5 (PP) 5 (OS) 4+ (RP)       6 (PP),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (RP),  5 (PP),  5 (OS),  4+ (RP),  1575
190 karabaster 7 (RP) 6+ (OS) 6 (OS) 5+ (RP) 5 (RP)           7 (RP),  6+ (OS),  6 (OS),  5+ (RP),  5 (RP),  1575
191 petuli 7+ (OS) 7 (PP) 7 (OS)               7+ (OS),  7 (PP),  7 (OS),  1575
192 katka.s 8 (PP) 7- (OS) 6+ (OS)               8 (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  1500
193 Sokninth 6+ (TR) 6- (AF) 5+ (AF) 5 (PP) 5 (AF) 5- (OS) 4 (OS)       6+ (TR),  6- (AF),  5+ (AF),  5 (PP),  5 (AF),  5- (OS),  4 (OS),  1500
194 Palma 7- (PP) 7- (OS) 6+ (OS) 6- (Flash)             7- (PP),  7- (OS),  6+ (OS),  6- (Flash),  1500
195 PooH 6+ (OS) 6 (TR) 6 (AF) 6- (OS) 5 (OS) 4 (OS)         6+ (OS),  6 (TR),  6 (AF),  6- (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1500
196 tuharek 7+ (OS) 7/7+ (OS) 6+ (OS)               7+ (OS),  7/7+ (OS),  6+ (OS),  1450
197 willy fog 6 (TR) 6- (TR) 6- (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR)         6 (TR),  6- (TR),  6- (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  1425
198 zmetok 6 (AF) 6- (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 5 (OS)         6 (AF),  6- (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  5 (OS),  1425
199 Šofik 6+ (TR) 6- (TR) 5+ (OS) 5 (PP) 5 (TR) 5- (RP)         6+ (TR),  6- (TR),  5+ (OS),  5 (PP),  5 (TR),  5- (RP),  1400
200 myschored 6+ (AF) 6 (TR) 6 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (TR),  6 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1375
201 Bačinka 6+ (PP) 6+ (RP) 6+ (OS) 6 (RP)             6+ (PP),  6+ (RP),  6+ (OS),  6 (RP),  1350
202 michalc 7 (TR) 6 (PP) 5c (TR) 6- (RP)             7 (TR),  6 (PP),  5c (TR),  6- (RP),  1350
203 kmochojn 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (TR) 5 (TR) 5- (TR) 4+ (TR)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (TR),  5 (TR),  5- (TR),  4+ (TR),  1300
204 maciash 6+ (AF) 6 (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4 (OS)         6+ (AF),  6 (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1275
205 Ryzoto 7- (OS) 6+ (OS) 5 (OS) 5- (OS) 4 (OS)           7- (OS),  6+ (OS),  5 (OS),  5- (OS),  4 (OS),  1275
206 plesky77 6 (AF) 6 (AF) 6- (TR) 5 (OS) 5 (AF)           6 (AF),  6 (AF),  6- (TR),  5 (OS),  5 (AF),  1250
207 gkatka 6+ (TR) 5+ (TR) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS) 4+ (OS)         6+ (TR),  5+ (TR),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  1250
208 syky 8 (Flash) 7- (OS)                 8 (Flash),  7- (OS),  1150
209 mkudela 8 (PP) 7- (PP)                 8 (PP),  7- (PP),  1150
210 gero 8 (AF) 7- (AF)                 8 (AF),  7- (AF),  1150
211 TPi 6+ (RP) 6- (RP) 5 (RP) 5 (RP) 4+ (RP)           6+ (RP),  6- (RP),  5 (RP),  5 (RP),  4+ (RP),  1150
212 p51 6+ (OS) 6- (OS) 5+ (OS) 5 (OS) 4 (OS)           6+ (OS),  6- (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  4 (OS),  1125
213 Leelloo 7- (TR) 6- (TR) 5 (OS) 4 (OS) 4 (OS)           7- (TR),  6- (TR),  5 (OS),  4 (OS),  4 (OS),  1100
214 piroh 6+ (OS) 6+ (OS) 6+ (OS)               6+ (OS),  6+ (OS),  6+ (OS),  1050
215 Zuzik 7- (PP) 5 (OS) 4+ (OS) 4+ (OS) 4 (OS)           7- (PP),  5 (OS),  4+ (OS),  4+ (OS),  4 (OS),  1050
216 Zabiacik 6- (RP) 5+ (RP) 5 (OS) 5- (OS) 4+ (OS)           6- (RP),  5+ (RP),  5 (OS),  5- (OS),  4+ (OS),  1000
217 Entera 8a (PP)                   8a (PP),  1000
218 Púpavienka SedmokrásTna 7- (Flash) 6 (Flash) 6- (Flash)               7- (Flash),  6 (Flash),  6- (Flash),  1000
219 pucoo 7 (PP) 7- (RP)                 7 (PP),  7- (RP),  950
220 Zden 7 (RP) 7- (RP)                 7 (RP),  7- (RP),  950
221 kaya23 6+ (OS) 6+ (OS) 6- (OS)               6+ (OS),  6+ (OS),  6- (OS),  950
222 Misiak 7 (OS) 7- (PP)                 7 (OS),  7- (PP),  950
223 TheSecond 5+ (RP) 5 (RP) 5- (RP) 4+ (PP) 4+ (PP) 4- (Solo)         5+ (RP),  5 (RP),  5- (RP),  4+ (PP),  4+ (PP),  4- (Solo),  950
224 vlado83 6- (Flash) 5 (RP) 5 (OS) 5- (OS) 4 (Flash)           6- (Flash),  5 (RP),  5 (OS),  5- (OS),  4 (Flash),  925
225 El paciente 9 (PP)                   9 (PP),  900
226 Rastio 6+ (TR) 5+ (Flash) 4+ (OS) 4+ (OS)             6+ (TR),  5+ (Flash),  4+ (OS),  4+ (OS),  875
227 Smuel 7b+ (PP)                   7b+ (PP),  850
228 AndrejP 7 (OS) 6+ (OS)                 7 (OS),  6+ (OS),  850
229 Dodo´ 9- (PP)                   9- (PP),  850
230 lubci 6 (OS) 6 (OS) 5+ (OS)               6 (OS),  6 (OS),  5+ (OS),  825
231 Repka 5+ (AF) 5 (OS) 5 (OS) 5 (PP)             5+ (AF),  5 (OS),  5 (OS),  5 (PP),  825
232 ital 6- (Flash) 5+ (TR) 5 (RP) 4+ (RP)             6- (Flash),  5+ (TR),  5 (RP),  4+ (RP),  825
233 martinl 6 (PP) 6 (AF) 5 (RP)               6 (PP),  6 (AF),  5 (RP),  800
234 indian 6+ (TR) 6- (TR) 5 (RP)               6+ (TR),  6- (TR),  5 (RP),  800
235 Braobaob 8+/9- (PP)                   8+/9- (PP),  800
236 duroS 6+ (OS) 5+ (OS) 5 (OS)               6+ (OS),  5+ (OS),  5 (OS),  775
237 juraaj 6 (OS) 6- (OS) 5 (OS)               6 (OS),  6- (OS),  5 (OS),  750
238 sorko 6- (TR) 5+ (RP) 5- (RP) 4 (RP)             6- (TR),  5+ (RP),  5- (RP),  4 (RP),  750
239 Mako 6 (RP) 6- (RP) 5 (RP)               6 (RP),  6- (RP),  5 (RP),  750
240 shovky